Bij Digicampus werken we vanuit de overtuiging dat we sámen beter in staat zijn om behoeften vanuit de samenleving te vertalen naar innovatieve diensten van de toekomst. Digicampus is de plek waar overheid, markt, wetenschap en burgers de publieke dienstverlening van morgen ontwerpen. We werken aan organisatie- en domein overstijgende vraagstukken, denken internationaal en nemen drempels voor innovatie weg. We geloven dat we alleen door samen te werken en onze kennis en inzichten te delen, innovaties kunnen versnellen. Daarom bieden we een plek waar we complexe discussies voeren, om samen te leren wat ons helpt en hindert. Zo kunnen we waardevolle dienstverlening voor de toekomst creëren. 

Met Digicampus zijn we in 2021 een nieuwe fase in gegaan met Unicorn projecten, lanceerden we in samenwerking met de TU Delft de leerstoel Govtech en wordt een stichting opgericht die vanaf 2022 de werkzaamheden voortzet.

Eind 2021 komt er een einde aan de huidige financiering van BZK en moet voor de zelfstandige stichting Digicampus funding geregeld worden voor de toekomst. Deze funding moet bestaan uit een basisfinanciering waarmee we de operationele kosten kunnen betalen en projectgerichte funding voor specifieke projecten. Het is ons doel om meerjarige funding te realiseren, om de bestendigheid van de organisatie te kunnen waarborgen. Deze funding moet deels komen uit overheidssubsidies en deels uit private bijdragen.

We zoeken iemand die contacten kan leggen met grote en middelgrote bedrijven die de missie van Digicampus ondersteunen en daar een (liefst meerjarige) bijdrage aan willen leveren in de vorm van geld en/of middelen. We onderscheiden 3 soorten participanten/samenwerkingspartners:

 1. zij die een jaarlijkse financiële bijdragen leveren en de besteding daarvan vrijlaten binnen het doel van Digicampus. Uiteraard wordt hierover verantwoording afgelegd in het jaarverslag.
 2. zij die een in kind bijdrage willen leveren in de vorm van arbeidsuren, zonder marktwerking te verstoren. Denk aan marketing/communicatie/webbeheer, projectmanagement, coalitiemanagement,
 3. zij die willen bijdragen aan een specifiek project en daar geld dan wel tijd in willen steken.

Opdracht omschrijving:

De fondsenwerver werkt de opzet van het partnerschapmodel verder uit voor bijdragen die vallen onder categorie 1. Hieruit komt voor 2022 een bedrag beschikbaar van minimaal € 200.000,- .

Daar bovenop zijn met de betreffende partners intentie-overeenkomsten afgesloten voor een meerjarige bijdrage.

De opdracht start omstreeks 1 juli; op 15 december dient het bedrag van minimaal 200.000 euro toegezegd te zijn inclusief de intentieovereenkomsten voor opvolgende jaren. Je werkt nauw samen met de programmadirecteur en -secretaris in de realisatie van de opdracht.

De ideale kandidaat:

 • is iemand met een groot netwerk die in staat is om de link te leggen tussen de doelen van Digicampus en de partijen in de markt die hieraan willen bijdragen.
 • Heeft meer dan 5 jaar aantoonbare ervaring in fondsenwerving en het bijbehorende systeem van funding.
 • Is maatschappelijk betrokken en ziet waarde van goede digitale dienstverlening voor een breed publiek.
 • Heeft kennis van digitalisering en kan de link leggen met de businessmodellen van bedrijven die kunnen bijdragen.
 • Is in staat om de link te leggen tussen projecten van Digicampus en de doelen, belangen en ambities van de private markt ten aanzien van publieke dienstverlening.
 • Is een netwerker – sterk in relatiemanagement.
 • Heeft een groot netwerk bij universiteiten en private partijen die zich bezighouden met innovatie van digitale (overheids)dienstverlening
 • Heeft ervaring met het aanvragen van (Europese) subsidies (pre)

Heb je interesse of ken je iemand die dat heeft? Neem contact met ons op via info@digicampus.tech.