Skip to main content
page-header

Kennis- en innovatie agenda

Een dynamische innovatieagenda maken we samen

Digicampus faciliteert de totstandkoming van een rollende kennis- en innovatie agenda op het gebied van digitale transformatie in de publieke dienstverlening. Hiervoor analyseren we innovatieagenda’s, scannen we de omgeving voor nieuwe initiatieven en zijn we initiatiefnemer van het innovatieberaad. In het innovatieberaad toetsen we periodiek of de energie nog naar de juiste onderwerpen gaat en of er andere invalshoeken nodig zijn.

AR proberen aan een tafel

Innovatieberaad

In het innovatieberaad zitten vertegenwoordigers van markt, overheid, wetenschap en burgergroepen. Leden van het innovatieberaad brengen knelpunten en onderzoeksvragen op het gebied van digitale transformatie van de publieke dienstverlening in. Digicampus vult deze aan vanuit kennis en analyses. Samen komen we tot een rollende kennis- en innovatie agenda.

Kennis - en Innovatieagenda

De kennis- en Innovatieagenda is vormgegeven in de Digicampus praatplaat. Op de praatplaat staan de missies,  thema’s en projecten waar we aan werken.

Praatplaat van Digicampus
Back to top of page