Skip to main content
page-header

Onderzoekagenda Digicampus

Kennisontwikkeling is een randvoorwaarde voor innovatie. Daarom stimuleert en faciliteert Digicampus kennisontwikkeling op de drie missies. In de onderzoekagenda staat een overzicht van toekomstige, lopende en afgeronde onderzoeksprojecten. De resultaten van afgeronde onderzoeken kun je direct downloaden. Wil je meedoen aan een toekomstig of lopend onderzoek? Neem dan contact met ons op.

Lopende onderzoeken

 • Data strategieën voor de overheid als datapartner

  Missie 3: Overheid een sterke (data) partner maken

  Type onderzoek: PhD onderzoek aan de TU Delft

  Downloads: Future government data strategies: Data-driven enterprise or data steward

  Presentatie ‘Future Government Data Strategies: Data-driven Enterprise or Data Steward? Exploring definitions and challenges for the government as data enterprise’: DGO2020 congres door Wendy van Donge. Bekijk de presentatie

 • Het aanbesteden gericht op ICT Innovatie

  Overkoepelend thema: Samen innoveren over grenzen heen

  Type onderzoek: PhD onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen

  Blog: Slim aanbesteden van technologische innovatie

 • De transformatie van een papieren naar digitale verantwoordingsketen

  Missie 3: De overheid een sterke (data) partner maken

  Type onderzoek: Afstudeeronderzoek

  Downloads:

 • Van reactieve naar proactieve publieke diensten

  Missie 2: Interactie met de overheid makkelijker maken

  Type onderzoek: Afstudeeronderzoek

  Downloads: 

Afgeronde onderzoeken

Medewerker van de Digicampus

Nitesh Bharosa

Nitesh Bharosa is lead onderzoek en valorisatie en verantwoordelijk voor de onderzoeksagenda

nitesh@digicampus.tech
Back to top of page