Skip to main content
page-header

“We innoveren niet om te innoveren. Het gaat erom dat we de samenleving een stap verder brengen.”

Missie 2: Interactie met de overheid makkelijker maken

De dienstverlening van de overheid is digitaal waar dat kan en persoonlijk waar dat moet. Digitalisering heeft voor een grote groep mensen het contact met de overheid sneller en makkelijker gemaakt. Maar niet iedereen kan of wil mee in de digitale transformatie.  Sommige mensen missen de juiste vaardigheden om online zaken te regelen, anderen lopen vast in complexe regels of bij geautomatiseerde processen die niet goed passen bij hun situatie. Bij Digicampus vinden we dat dienstverlening van de overheid voor iedereen toegankelijk moet zijn. Op veel plekken wordt hieraan gewerkt. Digicampus brengt de bestaande initiatieven in beeld en bijeen. Samen met de mensen die deze diensten gebruiken, bouwen we aan de overheidsdienstverlening van morgen.

Proactieve dienstverlening

Wanneer je gaat trouwen, een huis gaat kopen of als iemand overlijdt dan is het fijn als de overheid met je meedenkt. De digitale dienstverlening van de toekomst denkt twee stappen vooruit. Een persoonlijk aanbod van behulpzame en noodzakelijke diensten die je met één druk op de knop in gang kunt zetten. Daar waar mogelijk en gewenst regelt de overheid zaken automatisch voor je. Denk aan het opzeggen van verzekeringen als een naaste overlijdt.   

Binnen Digicampus onderzoeken we met onze partners; hoe een meer proactieve overheid eruit kan zien en kan helpen bij ingrijpende en betekenisvolle levensgebeurtenissen. We verzamelen  voorbeelden in binnen- en buitenland, leggen deze voor aan mensen en werken met onze partners aan een gezamenlijke visie en strategie op dit onderwerp.

Het inzetten van nieuwe technologie

Het klinkt misschien tegenstrijdig: de digitale overheid toegankelijker maken voor digitaal minder vaardigen door méér technologie in te zetten. Toch zijn er technologieën die het contact met de overheid voor bepaalde doelgroepen kunnen versimpelen, zoals bijvoorbeeld spraaktechnologie en kunstmatige intelligentie. Vanuit Digicampus verkennen we samen met partners welke technologieën op andere plekken al succesvol worden ingezet en hoe deze ook voor de Nederlandse overheid kunnen werken. We ontwikkelen demo’s en gaan hierover in gesprek met o.a. belangenverenigingen en gebruikersgroepen. Ook voeren we pilots en experimenten uit die moeten bijdragen aan de implementatie van deze technologie voor overheidsdienstverlening.  We starten in 2020 met spraaktechnologie.

Flori - Medewerker van de Digicampus

Flori Spoelstra

Flori Spoelstra is portfoliocoördinator bij Digicampus

flori@digicampus.tech
Vrouw aan het werk

De burger meer regie geven.

Andere thema's

View More
Man aan het werk in technische omgeving

De overheid een sterkte (data) partner maken.

Andere thema's

View More

Bouw mee!

Werk je aan een vraagstuk die je samen met de markt, overheid, wetenschap en burgers wilt oplossen? Doe mee en bouw samen met ons aan de publieke dienstverlening van de toekomst.

Back to top of page