Skip to main content
page-header

User Driven Prototyping

Methodieken om samen te innoveren over grenzen heen

User Driven Prototyping

Bij User Driven Prototyping sla je twee vliegen in een klap. Je leert je potentiële gebruikers kennen en je haalt eerste ideeën en oplossingsrichtingen voor jouw vraagstuk op.

Pipe line fase beproeven

User Driven Prototyping helpt je om de fases Verkennen en Beproeven uit de Digicampus pipeline te doorlopen. Door een prototype sessie met potentiële gebruikers te organiseren, kom je erachter wat er echt speelt. Wat leeft er bij de doelgroep en welke mogelijke verbeteringen zien zij? Kijk, luister en laat je inspireren. Gebruik de input uit deze fases voor de fase Agendasetting of werk de opgehaalde input verder uit en ga door naar de fase Benutten.

De methodiek

We nemen vaak onvoldoende de tijd om echt naar onze doelgroep te luisteren. Door te luisteren naar je doelgroep, leer je de doelgroep beter kennen en leer je om op een andere manier naar het probleem te kijken. Wie kunnen er beter oplossingen bedenken dan de mensen die het probleem daadwerkelijk ervaren? Met User Driven Prototypen kun je de doelgroep onderdeel laten uitmaken van de oplossing.

Wil je met deze methode aan de slag? Formuleer in de voorbereidende fase een onderzoeksvraag en bedenk vooraf wat je van de doelgroep wil weten. Zorg ervoor dat het doel van de sessie helder is.

 1. Veilige omgeving
  Introductie
 2. Inlevingsfase
  Onderwerp introduceren
 3. Ideegeneratiefase
  Ideeën verzamelen
 4. Uitwerkingsfase
  Concretiseren
 5. Presenteren
  Vervolgstap bepalen

Een User Driven Prototyping sessie bestaat uit vijf fases. De inlevingsfase, ideegeneratiefase en de uitwerkingsfase bepalen de inhoud van de sessies. 

 

Veilige omgeving creëren

Voor de kwaliteit van de sessie is het belangrijk dat de facilitator een veilige omgeving creëert. Dit houdt in dat je ervoor zorgt dat de deelnemers elkaar bij de start van de sessie beter leren kennen en dat de kaders en spelregels van de sessie helder zijn. Het doel is dat de deelnemers hun gedachten en ideeën met de groep durven te delen.

Inleveringsfase

In deze fase introduceert de facilitator het onderwerp of de vraagstelling. Vervolgens is er ruimte om ervaringen met elkaar te delen.

Ideegeneratiefase

In deze fase gaat de creativiteit vloeien. Aan de hand van de gedeelde ervaringen, kunnen er ideeën worden geformuleerd die de beleving kunnen verbeteren. In deze fase geldt: het kan niet gek genoeg. Bijzondere en onrealistische ideeën kunnen voor een andere kijk op het project zorgen. In deze fase gaat het vooral om kwantiteit. Hoe meer ideeën, des te beter.

Uitwerkingsfase

De meest inspirerende ideeën worden meegenomen naar de uitwerkingsfase. In deze fase gaan we van breed (veel ideeën) naar smal (concrete ideeën). Dit kun je doen door een aantal criteria mee te geven. Zorg ervoor dat mooie ideeën geen slachtoffer worden van het proces. Kijk waar het proces de ideeën kunnen ondersteunen. Aan het einde van deze fase zijn de ideeën concreet geworden en kunnen ze met een visuele begeleiding gepresenteerd worden. Hiervoor maken we gebruik van een poster. Door de poster worden de deelnemers gedwongen om hun idee kort en bondig samen te vatten. De belangrijkste eigenschappen worden uitgelicht en gevisualiseerd.

Presenteren

Het presenten van de ideeën heeft twee functies. Het is een mooie deliverable voor de deelnemers, ze sluiten de sessie concreet af. Daarnaast kunnen de presentaties worden gedeeld. Het is niet zo dat de opgehaalde ideeën en presentaties nu klaar zijn om uitgerold te worden. Hiervoor is nog een verdere uitwerking nodig. Maak hierover concrete afspraken en plan vervolgstappen in met de stakeholders.

Toolbox: User Driven Protoyping

Over de methodiek User Driven Prototyping staan meerdere blogs op onze website. Lees de blogs of gebruik het Miro template.

Relevante blogs

Back to top of page