Skip to main content
page-header

Innovatieagenda

Methodieken om samen te innoveren over grenzen heen

Innovatieagenda

Met de innovatieagenda komen partijen die aan hetzelfde innovatievraagstuk werken tot een bestuurlijke agenda en draagvlak om samen verder te gaan.

Pipe line fase agendasetting

De Innovatieagenda zit volgens de Digicampus pipeline in de fase: Agendasetting. Met de aanpak innovatieagenda bundel je krachten, het netwerk en de kennis om gezamenlijk de volgende stap te kunnen zetten en bestuurlijk commitment te krijgen. Gezamenlijk maak je een bestuurlijke agenda met onderwerpen waarop een doorbraak nodig is. Welke onderwerpen moeten op welk niveau worden geagendeerd en welke gezamenlijke stappen moeten worden gezet om dit voor elkaar te krijgen?

De methodiek

Innovatieagenda canvas

Het Innovatieagenda canvas is een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan tussen de partijen over de definitie van het vraagstuk, de dromen, knelpunten en de gezamenlijke agenda. Daaromheen hebben we een programma ontwikkeld met verschillende werkvormen. Deze kan je op maat snijden voor jouw vraagstuk.

 1. stap 1
  Methode kiezen
 2. stap 2
  Voorbereiden
 3. stap 3
  Bijeenkomst
 4. stap 4
  Doen & agenderen

Stap 1 • Kies de methode

Werken veel partijen aan hetzelfde vraagstuk en is er behoefte om eens bij elkaar te komen? Heb je het idee dat de innovatie bij deze partijen spaak loopt? Dan kan de Innovatieagenda methodiek helpend zijn. 

Stap 2 • Voorbereiding

peil of andere partijen hier ook behoefte aan hebben. Zo ja, vraag een of twee partijen om het samen met jou te organiseren. Prik een datum en nodig de andere organisaties uit. Het kan veel toevoegen om zowel publieke als private partners uit te nodigen.

Stap 3 • Bijeenkomst

Is het de eerste keer dat de groep bij elkaar komt. Dan is het raadzaam om het gehele programma te volgen. Je kan kiezen om dit in één keer achter elkaar te doen (een hele dag) of twee keer een dagdeel. Zijn de mensen al bekend met elkaar en hebben ze een beeld van wat de ander doet en wat het gezamenlijke doel is, dan kan het programma beginnen vanaf ‘knelpunten’. Let op dat je de andere canvas onderdelen altijd even terughaalt en vraagt of de deelnemers het herkennen. 

Stap 4 • Doen en agenderen

in de bijeenkomst spreek je de vervolg stappen af en benoem je actiehouders. Ook zijn afspraken gemaakt welke agendapunten waar geagendeerd moeten worden. 

Toolbox

Wil je zelf met deze methodiek aan de slag? Download onze handleidingen, factsheets of canvassen.

Innovatieagenda

In deze toolbox vind je tips, instructies en templates om zelf mee aan de slag te gaan

Back to top of page