Skip to main content
page-header

Drie maatschappelijke missies

Vertrouwen is essentieel voor het succes van publieke diensten. Digicampus bouwt aan dit vertrouwen door zich te richten op drie maatschappelijke missies. De vraagstukken en onderzoeken waar we aan werken, passen altijd bij een van deze drie thema’s.

1. De burger meer regie gegeven

Binnen deze missie focussen we ons op de vraag: hoe kunnen we de autonomie en zelfredzaamheid van burgers online versterken? We verkennen het concept van Self-Sovereign Identity (SSI) en de toepassing daarvan op de dienstverlening van o.a. overheden. Ook werken we aan vraagstukken die bijdragen aan een toegankelijke overheid voor iedereen.  

Concrete resultaten

  • Vanuit Digicampus is een verkenning gestart. Er is meegewerkt aan burgeronderzoek, verschillende verschijningsvormen zijn in kaart gebracht en er is een SSI demo en game ontwikkeld.
  • In 2020 heeft Digicampus deelnomen aan Odyssey Momentum. De winnende tracks zijn door Digicampus begeleid in het GovTech validatielab van Yes!DelftHet GovTech validatielab ondersteunt de publieke sector bij digitalisering. Concepten worden eerder getoetst, zodat ze na de pilotfase bij meerdere organisaties kunnen worden toegepast.  
  • Onder begeleiding van Digicampus is een coalitie gevormd rondom het onderwerp SSI. Ook is er gebouwd aan een SSI community en zal er in 2021 een SSI toolkit worden opgeleverd.

2. Interactie met de overheid makkelijker maken 

De Nederlandse overheid heeft de ambitie om de kwaliteit en interactie tussen burgers en overheden te verbeteren. Proactieve diensten en de inzet van technologie – zoals virtuele assistenten – kunnen hier een bijdrage aan leveren. Binnen deze missie brengen we in kaart welke visies er zijn op de toekomst van overheidsdienstverlening en welke technologieën beloftevol zijn.

Concrete resultaten 

  • Op het onderwerp inclusie en proactieve diensten zijn twee afstudeeronderzoeken afgerond en meerdere publicaties geschreven. Deze wetenschappelijke inzichten worden ingezet bij de vraag: Hoe ziet een proactieve overheid eruit bij ingrijpende en betekenisvolle levensgebeurtenissen?
  • In samenwerking met Discipl is vanuit Digicampus het prototype Didi opgeleverd. Didi is een prototype van een app die de juiste informatie, op het juiste moment, bij de juiste persoon kan brengen.  
  • Vanuit Digicampus zijn meerdere projecten, pilots en experimenten uitgevoerd die bijdragen aan de implementatie van spraaktechnologie voor overheidsdienstverlening. Met Novum onderzocht Digicampus de bruikbaarheid van VoiceID om minder digitaal vaardige mensen telefonische dienstverlening te kunnen bieden. Daarnaast volgden we andere ontwikkelen, zoals het gebruik van AI voor het toegankelijk maken van websites en het project ID-contact.

3. De overheid een sterke datapartner maken

Het belang van datadeling is de laatste jaren sterk toegenomen als gevolg van kansen die zijn ontstaan door digitalisering. Binnen deze missie focussen we ons op de vraag: hoe kan de overheid als een sterke datapartner functioneren in een digitale samenleving? De focus ligt op het delen van data en hoe je dit kunt organiseren in de techniek en in data-ecosystemen.  

Concrete resultaten 

  • Vanuit de leerstoel Govtech & Innovation in Digital Government is gestart met het PhD onderzoek: datastrategieën voor de overheid als datapartner. Vanuit dit onderzoek zijn meerdere publicaties opgeleverd.
  • Vanuit Digicampus worden experimenten op het gebied van gegevensuitwisseling en AI gefaciliteerd. Hierbij wordt sterkt ingezet op kennisuitwisseling. We volgen ontwikkelingen zoals het Trusted Online Ecosystem, waarin met gebruik van Europese Standaarden (eIDAS) geëxperimenteerd wordt met veilige gegevensuitwisseling tussen burgers, bedrijven en de overheid.
  • Op het onderwerp Privacy Enhancing Technologies (PET) is een afstudeeronderzoek opgeleverd. De inzichten uit dit onderzoek worden ingezet om samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid te bouwen aan een community op dit onderwerp.

Bouw mee!

Ontwerp samen met ons de publieke dienstverlening van de toekomst. Wordt een samenwerkingspartner, start een onderzoek, deel je kennis met ons netwerk of maak gebruik van onze werkwijze en methodieken.

Back to top of page