Skip to main content
page-header

Propositie Digicampus 2024

Digicampus

Bij Digicampus werken overheid, markt en wetenschap samen aan maatschappelijke opgaven en de publieke dienstverlening van de toekomst. Met elkaar bouwen we de Digicampus en zetten we ons in voor een sterk en digitaal Nederland.

Om maatschappelijke opgaven (missies) te versnellen en tegemoet te komen aan de behoeften van de samenleving, is een digitale transformatie vanuit vraagsturing essentieel. Dit betekent dat oplossingen worden ontwikkeld voor de vragen van morgen en overmorgen, gebruikmakend van een challenge-based aanpak. Digicampus fungeert hierbij als de innovatie- en kennishub voor digitale transformatie in de publieke sector. Door te opereren als een onafhankelijk innovatieplatform, verbindt Digicampus nationale en Europese ecosystemen en maakt gebruik van wetenschappelijk-technologische oplossingen. Digicampus dient op deze manier als matchmaker, transformatiehub en leercommunity. Zo spelen wij een cruciale rol in het bevorderen van digitale innovatie binnen de publieke sector.

 

Nieuwe positionering en propositie

Tijdens het bestuurlijk overleg van Digicampus is vastgesteld dat er op korte termijn behoefte is aan een herpositionering. Deze herpositionering bevat een vernieuwde propositie, visie, strategie, product- en dienstenportfolio en een businessplan om de continuïteit en toekomst van Digicampus te waarborgen. Het doel is om Digicampus beter te positioneren en de mogelijkheden voor de komende vijf jaar te benutten. In deze context heeft Digicampus de afgelopen periode concreet vorm gegeven aan haar herpositionering. De kern? Systematisch en missiegedreven innovatie voor maatschappelijke opgaven en digitale publieke dienstverlening stimuleren, inrichten en beproeven.

Proces ontwikkeling Digicampus

Dit proces maakt Digicampus door op weg naar de toekomst
  1. IST-situatie
    Oude propositie en positionering
  2. Transformatie
    Onderzoek & ontwikkeling
  3. SOLL-situatie
    Nieuwe positionering en propositie
Bekijk de ontwikkeling van Digicampus hieronder:
Back to top of page