Skip to main content
page-header

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22-09-2020.

Digicampus is zich bewust van het belang om te voldoen aan de toegankelijkheidseisen, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Verantwoordelijk voor toegankelijke content

Op de website van Digicampus plaatsen we eigen content en delen wij content die door derden is gemaakt. Bij de content die wij produceren hebben wij oog voor de toegankelijkheidseisen en zullen wij indien nodig voor een toegankelijk alternatief zorgen.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Sjablonen: bij Digicampus werken we met Office-sjablonen die vanaf het eerste concept helpen om documenten toegankelijk op te stellen.
  • Interne controle vóór publicatie: wij toetsen de door ons geproduceerde content vóór publicatie op toegankelijkheid. Als content (van onszelf of van derden) niet toegankelijk is en ook niet toegankelijk gemaakt kan worden, dan streven wij naar het aanbieden van een toegankelijk alternatief.
  • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek controles uit op de content.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via info@digicampus.tech .

Bekijk onze toegankelijkheidsverklaring (en) in het centrale register.

Onze toegankelijkheidsverklaring (en) kunt u terugvinden in het centrale registeren via deze link: Digicampus website: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/2193

Back to top of page