Skip to main content
page-header

Wie doen er mee?

Steeds meer organisaties bouwen mee aan de Digicampus. Ons netwerk groeit en samen met onze founding partners en samenwerkingspartners bouwen we aan de publieke dienstverlening van de toekomst. Op deze pagina vind je een overzicht van organisaties die een bijdrage leveren of hebben geleverd aan de Digicampus.

Founding partners

Digicampus is ontstaan vanuit vier founding partners en wordt gesteund door het ministerie van BZK. Deze organisaties zijn vanaf het begin betrokken en leveren een inhoudelijke en financiële bijdrage aan de Digicampus. Onze founding partners worden vertegenwoordigd door een bestuurder die deelneemt aan het bestuurlijk overleg.

Logo van Logius
Logius is partner van Digicampus

Logius

Founding partner
Logo van ICTU
ICTU is partner van Digicampus

ICTU

Partner
Logo van NLDigital
NL Digital is partner van Digicampus

NL Digital

Partner
Logo van TU Delft
TU Delft is partner van Digicampus

TU Delft

Partner

Samenwerkingspartners

Onze samenwerkingspartners leveren een inhoudelijke bijdrage aan een van de missies of unicorn projecten. Ook werken we samen met kennisinstellingen om kennisontwikkeling -en deling te faciliteren.

Innovatieagenda en experiment

Novum

Innovatie-infrastructuur

YesDelft!

Innovatieagenda en ecosystemen

Dutch Blockchain Coalition

Kennisontwikkeling

i-Partnerschap

In-kind bijdrage en leerplek

DUO

In-kind bijdrage

Belastingdienst

Kennisontwikkeling en opleidingstraject

Disgover

Innovatie-infrastructuur

Gemeente Den Haag

Netwerk en kennisontwikkeling

RIC

Kennisontwikkeling

RADIO

Kennisdeling

iBestuur

Innovatieagenda en methodieken

Mens Centraal

Kennisontwikkeling en afstudeerstage

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Innovatieagenda en experiment

RVIG

Kennisontwikkeling en PhD onderzoek

Universiteit van Groningen

Innovatieagenda

VNG

Kennisontwikkeling en afstudeerstage

CGI

Back to top of page