Skip to main content
page-header

Wie doen er mee?

Steeds meer organisaties bouwen mee aan de Digicampus. Ons netwerk groeit en samen met onze founding partners en samenwerkingspartners bouwen we aan de publieke dienstverlening van de toekomst. Op deze pagina vind je een overzicht van organisaties die een bijdrage leveren of hebben geleverd aan de Digicampus.

Founding partners

Digicampus is ontstaan vanuit vier founding partners en wordt gesteund door het ministerie van BZK. Deze organisaties zijn vanaf het begin betrokken en leveren een inhoudelijke en financiële bijdrage aan de Digicampus. Onze founding partners worden vertegenwoordigd door een bestuurder die deelneemt aan het bestuurlijk overleg.

Logo van Logius
Logius is partner van Digicampus

Logius

Partner
Logo van ICTU
ICTU is partner van Digicampus

ICTU

Partner
Logo van NLDigital
NL Digital is partner van Digicampus

NL Digital

Partner
Logo van TU Delft
TU Delft is partner van Digicampus

TU Delft

Partner

Samenwerkingspartners

Onze samenwerkingspartners leveren een inhoudelijke bijdrage aan een van de missies of unicorn projecten. Ook werken we samen met kennisinstellingen om kennisontwikkeling -en deling te faciliteren.

Kennisontwikkeling en afstudeerstage
Innovatieagenda

VNG

Kennisontwikkeling en afstudeerstage

CGI

Samenwerkingsinfrastructuur  
Innovatieagenda en experiment
Innovatie-infrastructuur
Innovatieagenda en ecosystemen
Kennisontwikkeling
In-kind bijdrage en leerplek

DUO

In-kind bijdrage
Innovatie-infrastructuur
Logo van de Rijks Innovatie Community
Netwerk en kennisontwikkeling

RIC

Kennisontwikkeling
Kennisdeling
Innovatieagenda en methodieken
Innovatieagenda en experiment
Kennisontwikkeling en PhD onderzoek
Kennisontwikkeling en opleidingstraject
Back to top of page