Skip to main content
page-header

Innovatie pipeline

Verbinding tussen markt, wetenschap en overheid

Samen innoveren over grenzen heen

Samenwerking in een Quadruple Helix

Bij Digicampus werken we vanuit de overtuiging dat we sámen beter in staat zijn om behoeften vanuit de samenleving te vertalen naar innovatieve diensten van de toekomst. We gebruiken de innovatiecapaciteit van de hele Nederlandse samenleving. Binnen Digicampus kunnen overheden, kennisinstellingen, marktpartijen en burgergroepen de samenwerking hiervoor opzoeken.

Onze werkwijze

Bij Digicampus helpen we organisaties om van denken naar doen te komen. Onze aanpak is erop gericht om experimenteren onderdeel te maken van beleidsvorming. Van de tekentafel naar de praktijk en weer terug. Net zolang totdat er iets ligt waar burgers en organisaties mee geholpen zijn.

We werken aan de hand van de innovatie-pipeline. Innoveren begint en eindigt niet bij experimenteren. Het vraagt om een goede voorbereiding, de juiste partijen aan boord, een gedeeld gevoel van urgentie en een plan voor na de experimenteerfase. In onze werkwijze doorlopen we altijd de volgende stappen:

Werkwijze van Digicampus in een pipe line
  • Verkennen: we brengen het speelveld in kaart. Zo weten we wat er al bekend is over een vraagstuk en wie er mee bezig zijn.
  • Agendasetting: we helpen om het onderwerp op de juiste tafels te krijgen en om een gedeeld beeld te creëren.
  • Partnerships: we brengen de partijen die nodig zijn om de gewenste verandering te laten slagen bij elkaar.
  • Beproeven: we helpen om nieuwe concepten te ontwikkelen en beproeven deze met gebruikersgroepen.
  • Benutten: Onze rol stopt voor de implementatiefase. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat een aanbesteding wordt gestart. We delen onze geleerde lessen en ronden het vraagstuk af.

De werkwijze omvat methoden en tools die in alle fases van het innovatieproces helpen om te versnellen en veelvoorkomende drempels weg te nemen. Bekijk ook de pagina methodieken via onderstaande knop.

Innoveren over grenzen heen

Bij opgaves die te groot zijn om door één partij beet te pakken werken markt, overheid en wetenschap (triple helix) en zelfs de samenleving (quadruple helix) steeds vaker samen. Dit kan op een maatschappelijk vraagstuk of naar aanleiding van een technologische ontwikkeling. Maar hoe doe je dat?  In de publicatie ‘Innoveren over grenzen heen’ staan 12 van dit soort samenwerkingen beschreven. Om zelf van te leren en om anderen te inspireren.

Lees de publicatie: Innoveren over grenzen heen
Publicatie - Innoveren over grenzen heen

Wouter Welling

Wouter Welling is programmadirecteur Digicampus en verantwoordelijk onze werkwijze en methodieken.

wouter.welling@minbzk.nl
Back to top of page