page-header

Onze werkwijze

Samen innoveren over grenzen heen

Samenwerking in een Quadruple Helix

Bij Digicampus werken we vanuit de overtuiging dat we sámen beter in staat zijn om behoeften vanuit de samenleving te vertalen naar innovatieve diensten van de toekomst. We gebruiken de innovatiecapaciteit van de hele Nederlandse samenleving. Binnen Digicampus kunnen overheden, kennisinstellingen, marktpartijen en burgergroepen de samenwerking hiervoor opzoeken.

Onze werkwijze

Bij Digicampus helpen we organisaties om van denken naar doen te komen. Onze aanpak is erop gericht om experimenteren onderdeel te maken van beleidsvorming. Van de tekentafel naar de praktijk en weer terug. Net zolang totdat er iets ligt waar burgers en organisaties mee geholpen zijn.

We werken aan de hand van de innovatie-pipeline. Innoveren begint en eindigt niet bij experimenteren. Het vraagt om een goede voorbereiding, de juiste partijen aan boord, een gedeeld gevoel van urgentie en een plan voor na de experimenteerfase. In onze werkwijze doorlopen we altijd de volgende stappen:

  • Verkennen: we brengen het speelveld in kaart. Zo weten we wat er al bekend is over een vraagstuk en wie er mee bezig zijn.
  • Agendasetting: we helpen om het onderwerp op de juiste tafels te krijgen en om een gedeeld beeld te creëren.
  • Partnerships: we brengen de partijen die nodig zijn om de gewenste verandering te laten slagen bij elkaar.
  • Beproeven: we helpen om nieuwe concepten te ontwikkelen en beproeven deze met gebruikersgroepen.
  • Benutten: Onze rol stopt voor de implementatiefase. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat een aanbesteding wordt gestart. We delen onze geleerde lessen en ronden het vraagstuk af.

De werkwijze omvat methoden en tools die in alle fases van het innovatieproces helpen om te versnellen en veelvoorkomende drempels weg te nemen. Bekijk ook de pagina methodieken.

Giulietta Marani

Giulietta Marani is verantwoordelijk voor de werkwijze ‘Innoveren over grenzen heen’ en bijbehorende methoden.

giulietta@digicampus.tech
Back to top of page