Skip to main content
page-header

Waarom Digicampus?

Logius, TU Delft, ICTU en NLdigital ervaarden in 2019 dat het innovatielandschap versnipperd was. Ze zagen dat de implementatie van vernieuwende ideeën voor publieke dienstverlening vaak achterblijft, omdat er een complex samenspel van partijen nodig is. Daarom zijn ze Digicampus opgestart.

Digicampus is erop gericht om de innovatieve ideeën en technologische ontwikkelingen die er zijn, sneller en beter tot uitvoering te brengen door de innovatiecapaciteit van Nederland te benutten.

In welke behoefte voorziet Digicampus?

Digicampus is de plek waar overheid, markt, wetenschap en samenleving de publieke dienstverlening van morgen ontwerpen. Digicampus faciliteert de interactie die hiervoor nodig is. We werken samen aan organisatie-, domein- en landsgrensoverstijgende vraagstukken en nemen drempels voor innovatie weg. We geloven dat we alleen door samen te werken en onze kennis en inzichten te delen, innovaties kunnen versnellen.

Onze agenda
Back to top of page