Skip to main content
page-header

Over Digicampus

Bij Digicampus werken we vanuit de overtuiging dat we sámen beter in staat zijn om behoeften vanuit de samenleving te vertalen naar innovatieve diensten van de toekomst. Digicampus wil de plek zijn waar overheid, markt, wetenschap en burgers de publieke dienstverlening van morgen ontwerpen. We werken samen aan organisatie-, domein- en landsgrensoverstijgende vraagstukken en nemen drempels voor innovatie weg. We geloven dat we alleen door samen te werken en onze kennis en inzichten te delen, innovaties kunnen versnellen. Daarom bieden we een plek waar we complexe discussies voeren, om samen te leren wat ons helpt en hindert. Dit doen we aan de hand van een rollende kennis- en innovatieagenda bestaande uit drie missies. Zo kunnen we waardevolle dienstverlening voor de toekomst creëren.  

Onze missies

Digicampus focust zich op drie maatschappelijke missies: 1. De burger meer regie geven, 2. Interactie met de overheid makkelijker maken en 3. Overheid een sterke datapartner maken.

Bekijk onze missies
Animatieschets waarop vier personen en vier puzzelstukken staan
Back to top of page