Skip to main content
page-header

Onderzoekagenda Digicampus

Kennisontwikkeling is een randvoorwaarde voor innovatie. Daarom stimuleert en faciliteert Digicampus kennisontwikkeling op drie missies. In de onderzoekagenda staat een overzicht van toekomstige, lopende en afgeronde onderzoeksprojecten. De resultaten worden gedeeld op de pagina publicaties. Wil je meedoen aan een toekomstig of lopend onderzoek? Neem dan contact met ons op.

Cover van de publicatie innoveren met de wetenschap

Innoveren met de wetenschap

Voor de publicatie ‘Innoveren met de wetenschap’ zijn we in gesprek gegaan met hoogleraren uit heel Nederland die onderzoek doen naar innovatie, in verschillende domeinen (o.a. zorg, lokaal bestuur, ontwikkelingssamenwerking en ondernemerschap) en vanuit verschillende disciplines (o.a. techniek, ethiek, bestuurskunde). In deze voorpublicaties zijn de eerste vier verhalen gebundeld.

Lees de voorpublicatie: innoveren met de wetenschap

Burger meer regie geven

 • Digitale bron-identiteit en SSI

  Aan dit onderzoek wordt gewerkt

  Type onderzoek: MSC onderzoek

  Publicatie: februari 2022

 • Whitepaper SSI

  Aan dit onderzoek wordt gewerkt

  Type onderzoek: Digicampus paper

  Publicatie: januari 2022

 • Inventarisatie van Privacy Enhancing Technologies in publieke dienstverlening

  Dit onderzoek is afgerond

  Type onderzoek: Afstudeeronderzoek

  Publicatie: Gezamenlijke data analyseren met behulp van cryptografie

 • PhD onderzoek: Design for responsibility

  Aan dit onderzoek wordt gewerkt

  Type onderzoek: PhD onderzoek / proefschrift

  Publicatie: 2025

 • Governance van eIDAS vertrouwensdiensten

  Aan dit onderzoek wordt gewerkt

  Type onderzoek: Afstudeeronderzoek

  Publicatie: maart 2022

Publieke diensten toegankelijker maken

Verantwoorde datadeling

 • Data strategieën voor de overheid als datapartner

  Aan dit onderzoek wordt gewerkt

  Type onderzoek: PhD onderzoek

  Publicatie: Proefschrift 2023

  Downloads: Future government data strategies: Data-driven enterprise or data steward

  Presentatie: ‘Future Government Data Strategies: Data-driven Enterprise or Data Steward? Exploring definitions and challenges for the government as data enterprise’. DGO2020 congres door Wendy van Donge. Bekijk de presentatie

 • Hoe koppelen we digikoppeling aan NLX?

  Aan dit onderzoek wordt gewerkt

  Type onderzoek: Afstudeeronderzoek

  Publicatie: november 2021

 • Afsprakenstelsels voor verantwoorde datadeling

  Aan dit onderzoek wordt gewerkt

  Type onderzoek: PhD

  Publicatie: 2025

 • The rise of Govtech

  Aan dit onderzoek wordt gewerkt

  Type onderzoek: Wetenschappelijk tijdschrift paper

  Publicatie: 2022

Werkwijze: collaboratieve innovatie

 • Digicampus paper: Innovatielessen uit de wetenschap

  Dit onderzoek is afgerond

  Type onderzoek: Essaybundel

  Publicatie: november 2021

 • Innovatiegericht ICT aanbesteden

  Aan dit onderzoek wordt gewerkt

  Type onderzoek: PhD onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen

  Publicatie: 2023

  Blog: Slim aanbesteden van technologische innovatie

 • Het Quadruple Helix partnerschap

  Dit onderzoek is afgerond

  Type onderzoek: Afstudeeronderzoek

  Publicatie: mei 2021

  Blog: Het quadruple Helix partnerschap

 • Lessons from user driven prototyping

  Aan dit onderzoek wordt gewerkt

  Type onderzoek: Conferentie paper

  Publicatie: 2021

Medewerker van de Digicampus

Nitesh Bharosa

Nitesh Bharosa is hoogleraar GovTech en verantwoordelijk voor de onderzoeksagenda.

nitesh@digicampus.tech
Back to top of page