Skip to main content
page-header

Leerstoel GovTech

Leerstoel GovTech

GovTech & Innovation in Digital Government Ecosystems

GovTech verwijst naar socio-technische oplossingen voor digitale interacties in de publieke sector. Hierbij ontwikkelen GovTech aanbieders (met name startups en IT-dienstverleners) digitale oplossingen voor het leveren, consumeren en verbeteren van publieke diensten op basis van combinaties van opkomende technologieën (o.a. AI, cyber-trust services, data wallets, distributed computing). Denk bijvoorbeeld aan AI gedreven assistenten voor burgers of virtuele ambtenaren die de uitkomsten van regelingen voorbereiden.

De potentiële impact van GovTech is groot, zowel maatschappelijk als economisch. GovTech kan mensen helpen om eenvoudiger, sneller en betrouwbaarder online zaken te regelen. Voor overheden bieden GovTech oplossingen interessante alternatieven voor bestaande diensten en kan de waarde van nieuwe technologie in de uitvoeringspraktijk sneller worden verzilverd. Daarnaast vormen GovTech aanbieders nieuwe samenwerkingspartners voor het realiseren van overheidsambities op diverse beleidsterreinen (o.a. wonen, energie, onderwijs, inclusie en zorg).

Medewerker van de Digicampus

Prof.dr.ir. Nitesh Bharosa is benoemd tot hoogleraar GovTech aan de TU Delft. Met deze benoeming neemt Nederland internationaal leiding in het vormgeven van GovTech als onderzoeksgebied. De leerstoel GovTech & Innovation in Digital Government Ecosystems is een samenwerking tussen de TU Delft en Digicampus en verbindt overheid, markt en de wetenschap met elkaar.

De leerstoel

Wat gaat de leerstoel doen?

GovTech is een nieuwe ontwikkeling. Om maatwerk diensten te kunnen aanbieden aan burgers en bedrijven hebben GovTech aanbieders betrouwbare data nodig, vaak uit het publieke domein. Denk hierbij aan identificerende nummers, inkomensgegevens, diploma’s of adresgegevens.

GovTech aanbieders zien graag dat de overheid een ‘datapartner’ wordt zodat de potentie echt kan worden benut. Maar dit is nu nog onbekend terrein, de mogelijke architecturen, risico’s en consequenties van GovTech dienen nog onderzocht te worden. Belangrijke onderzoeksvragen zijn: Hoe ontwerp je verantwoorde GovTech? Welke verantwoordelijkheden dienen belegd te worden? Hoe bied je de data op een verantwoorde manier aan? Op basis van welke afspraken en standaarden kunnen we digitale zekerheid en vertrouwen inbouwen? En hoe houd je toezicht op GovTech aanbieders? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is wetenschappelijk onderzoek nodig. De leerstoel gaat dit onderzoek leiden. De kennis die hieruit voortkomt gaat GovTech aanbieders helpen om verantwoorde GovTech te ontwikkelen en overheden helpen om beleid te ontwikkelen op GovTech, waarmee we als samenleving de potentie van GovTech te ontketenen.

 

Waar zet de leerstoel op in:

  • Kennisontwikkeling door middel van wetenschappelijk onderzoek; denk hierbij aan PhD onderzoek en afstudeeronderzoek.  Bekijk alle lopende onderzoeken in de onderzoeksagenda.
  • Kennisdeling door middel van onderwijs; dit vindt plaats via I-Partnerschap en via opleidingen binnen de overheid.
  • Valorisatie; de ontwikkelde kennis wordt vertaald naar maatschappelijke en economische waarde in samenwerking met bedrijven en startups.

Blogs

Presentatie Nitesh Bharosa GovTech Day 2024

Maatschappelijke opgaven en GovTech: Trojaans paard of helpende hand? Tijdens de plenaire opening van...

Lees meerover Presentatie Nitesh Bharosa GovTech Day 2024

Digicampus goes Haagse Markt

Woensdag 22 mei heeft een deel van het team van Digicampus de Haagse Markt...

Lees meerover Digicampus goes Haagse Markt
Back to top of page