Skip to main content
page-header

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring gaat over het gebruik van uw persoonsgegevens door Digicampus. Digicampus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en handelt hierbij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over iemand gaan of betreft informatie die naar een persoon te herleiden is. Op de website van Digicampus kunt u een account aanmaken. Hiermee kunt u bestanden uploaden en ervaringen met ons delen. Voor het aanmaken van een account vragen wij om de volgende persoonsgegevens in te vullen:

  • Naam 
  • Organisatie
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer 
  • Aanmelden mailinglist 

Waarom heeft Digicampus deze gegevens nodig

Wij vragen u om deze gegevens in te vullen, zodat u zelf content op onze website kunt uploaden. Ook zullen wij deze persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen. Dit kan telefonisch of schriftelijk per e-mail. Alleen de missieleiders en programmasecretaris hebben het recht om deze gegevens te mogen gebruiken. 

Ontvangt u informatie die u niet meer wilt ontvangen? Neem dan contact met ons op via een bericht aan info@digicampus.nl. Voor diensten zoals de mailinglist, kunt u zich aan -of afmelden. Na afmelding worden uw gegevens verwijderd van de verzendlijst. 

Hoe lang bewaart Digicampus deze gegevens

Digicampus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Voor algemene correspondentie geldt volgens de Archiefwet een bewaartermijn van 3 jaren. Uw gegevens worden hierna vernietigd. 

Delen met anderen

Digicampus verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u, en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

In kaart brengen websitebezoek

Digicampus maakt gebruik van Google Analytics voor het uitvoeren van bezoekmetingen op onze website. 

Ons Google Analytics account is zodanig ingesteld dat na het registreren van een bezoekactie en daarmee de automatische ontvangst van het IP-adres, deze direct wordt geanonimiseerd. De geanonimiseerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor analyses van websitebezoek om zo de effectiviteit van de website inzichtelijk te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correct of verwijdering sturen naar info@digicampus.tech. We zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  

Meer informatie over de AVG

Meer informatie over de AVG kunt u vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder die erop toeziet dat organisaties zich houden aan de AVG. 

Indien u nog vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens in relatie tot onze website. Stel u vraag via een bericht aan info@digicampus.tech 

Back to top of page