Twee jaar geleden is de digital hub YES!Delft The Hague opgezet die zich richt op software startups en digitale innovatie. Inmiddels zijn al meer dan 50 startups begeleid met vernieuwende ideeën gebaseerd op Artificial Intelligence en/of Blockchain technologie. Recent is er ook een nieuw GovTech programma afgerond (GovTech Validation Lab). Onder GovTech verstaan we de toepassing van nieuwe digitale technologieën, gedreven door samenwerking tussen de publieke sector en start- en scale-ups. YES!Delft The Hague werkt voor de ontwikkeling en uitvoering van het GovTech Validation Lab samen met Digicampus om nieuwe digitale ideeën succesvol op te schalen in de publieke sector.

Digitale innovatie in de publieke sector

Het doel van GovTech is het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie van overheidsorganisaties en het verbeteren van de publieke dienstverlening. Er is hierbij veel behoefte aan digitale oplossingen. Het GovTech programma bij YES!Delft The Hague ondersteunt de publieke sector bij digitalisering.

We zagen bij ons een toenemende vraag vanuit diverse overheidsorganisaties naar ondersteuning voor innovatieprogramma’s. Ook nog eens versneld door de impact van COVID-19 waarbij het belang van digitalisering in de publieke sector onmiskenbaar is geworden. Aan de andere kant zagen wij dat innovaties in de publieke sector de eindstreep niet altijd halen. Wij willen de kans op daadwerkelijk geïntroduceerde oplossingen verhogen.

Ras Lalmy, Managing director Yes!Delft the Hague

Giulietta Marani, Programma directeur Digicampus voegt hieraan toe: “Binnen de publieke sector starten veel pilots op gebied van digitale innovaties. Deze pilots richten zich vaak op de context of het systeem van één organisatie, op een heel brede doelgroep of op het opschudden van de huidige status quo. Na de pilot blijkt de oplossing niet breed inzetbaar te zijn, waardoor opschaling niet mogelijk is. Dus vroegen we ons af hoe we kunnen zorgen dat een concept eerder getoetst wordt, zodat dit veel breder bruikbaar en toepasbaar is na een pilot. ”

 De samenwerking tussen YES!Delft The Hague en Digicampus

YES!Delft The Hague en Digicampus vullen elkaar goed aan als het gaat om het verder brengen van innovatieve GovTech concepten. Digicampus heeft veel kennis over collaboratieve innovaties binnen de publieke sector en YES!Delft is gespecialiseerd in het naar de markt brengen van technologische innovaties. Ras vertelt: “Door onze gezamenlijke ervaring en kennis wordt de slagingskans van een project binnen het overheidsdomein veel groter.” Giulietta: “Digicampus wil innovatie over grenzen heen stimuleren. Dit programma past daar goed bij.” 

De inhoud van het GovTech Validation Lab is gefocust op het valideren van een concept met alle stakeholders in een vroeg stadium.

Medewerker van de DigicampusWe laten in het GovTech Validation Lab zien dat er verschillende partijen nodig zijn voor een goede business case en een duurzaam business model. Vaak is de sponsor van een pilot niet de eindgebruiker die later voor de dienst of het product zal betalen. Via multi-stakeholder methoden zoals ecosystem value mapping en stakeholder sessies worden de GovTech concepten in een vroege fase bij alle stakeholders gevalideerd.

Giulietta Marani, Programmadirecteur Digicampus

Digicampus en de Gemeente Den Haag waren de eerste deelnemers van het GovTech Validation Lab. Yvo Hunink, Adviseur Digitale Innovatie Gemeente Den Haag vertelt over zijn ervaringen: Samen met het winnende team van de Conscious Cities challenge uit de Odyssey Hackathon hebben we meegedaan aan het GovTech Validation Lab. We hebben een prototype van een Scalable and Secure Smart City oplossing weten toe te passen op een urgent probleem in de dagelijkse operatie van de Haagse handhavingsorganisatie. Mét commitment van alle belangrijke stakeholders. Het GovTech Validation Lab heeft een enorme bijdrage geleverd aan het overtuigen van ons complexe ecosysteem.”

Het GovTech Validation Lab is net iets anders dan andere startup programma’s van YES!Delft.

Ras: “Waar normaal gesproken de startup centraal staat, wordt er in het GovTech Validation Lab gewerkt met een team bestaande uit de probleemeigenaar, startup en relevante stakeholders. We noemen dit een crew. Het voordeel hiervan is dat er gezamenlijk systematisch toegewerkt wordt naar een heldere case en een pilot voorstel waarbij de belangen van alle stakeholders worden meegenomen. Dit maakt de acceptatie en latere opschaling van de pilot eenvoudiger.” Giulietta: “Er bestaat dus geen opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Dat vind ik zo mooi aan het GovTech Validation Lab. We bouwen een ecosysteem waarin probleemeigenaren gezamenlijk met de probleemoplossers het concept ontwerpen, uitwerken en valideren. Het GovTech Validation Lab helpt bij het verkrijgen van betrokkenheid voor de langere termijn. De verschillende crews gaan daarnaast echt samen op pad. Crews leren van elkaar en helpen elkaar.”

Toekomstplannen

De samenwerking tussen YES!Delft The Hague Tech en Digicampus gaat verder dan het GovTech Validation Lab. De eerste editie van het programma beviel goed en de resultaten waren positief. Daarom worden er plannen gemaakt voor aanvullende GovTech programma’s.

Onze ambitie is groot. We zijn samen in gesprek om een compleet palet aan programma’s te ontwikkelen om de slagingskans van concept naar opschaling zo groot mogelijk te maken. Zo kijken we bijvoorbeeld naar een module die continuïteit biedt aan teams na afronding van het GovTech Validation Lab. Hiermee kunnen we de projecten verder ondersteunen richting brede implementatie.

Ras Lalmy

Eind september dit jaar staat het volgende GovTech Validation Lab gepland. Digicampus participeert weer met in ieder geval één team. Ras: “Overheidsorganisaties die bijvoorbeeld na een hackathon of startupchallenge een concept grondig willen valideren kunnen meedoen aan het programma.”

Iedereen die een breed toepasbaar concept heeft en deze gezamenlijk met meerdere stakeholders wil valideren, meld je aan! Het is wel belangrijk dat het concept al concreet is. Er moet bijvoorbeeld al een prototype of een goede uitwerking zijn. Als je alleen  nog maar een idee hebt, is het GovTech Validation Lab minder geschikt.

Giulietta Marani

De officiële oproep om mee te doen aan het programma vindt later dit jaar plaats. Geïnteresseerden kunnen informatie opvragen via programs@yesdelft.nl

Over YES!Delft: YES!Delft is sinds 2005 uitgegroeid tot één van de succesvolste startup incubators ter wereld. Eerder behaalde de tech incubator de tweede plaats op de wereldranglijst van UBI Global, een Europees orgaan dat jaarlijks een incubator ranglijst uitbrengt. De meer dan 200 startups in de portfolio hebben toegang tot het unieke YES!Delft ecosysteem van mentoren, experts, investeerders en corporate partners, dat gezien mag worden als een van de meest omvangrijke ecosystemen in Europa. YES!Delft biedt momenteel negen focus areas aan met elk een gespecialiseerd eigen netwerk, variërend van Aviation, Cleantech, Robotics tot MedTech. In YES!Delft The Hague ligt de focus op het gebied van software gerelateerde startups, met name Artificial Intelligence en Blockchain, en in YES!Delft Rotterdam wordt gericht op het SocialTech domein. Yes!Delft is een van de partners waar Digicampus mee samen werkt.