Bij Digicampus verkennen we het concept van online persoonlijke autonomie en de toepassing daarvan via een zelf-soevereine identiteit, vaak in het Engels verwoord met Self-Sovereign Identitity (SSI). Zelf-soevereine identiteit betekent dat jij of ik (of organisatie) de elementen beheert die deel uitmaken van onze identiteit en de toegang daartoe digitaal beheert. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van SSI volg je in onze SSI Community.

Binnen de missie: ‘Burger meer regie geven’ verkennen we het concept van SSI en gaan we met burgers, overheid, wetenschap en markt in gesprek over soeverein kunnen en/of willen zijn en de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. Op het vlak van SSI gebeurt er al ontzettend veel op verschillende plekken.

Kennis opbouwen

Een aantal programma’s die werken aan burger meer regie geven heeft Digicampus gevraagd om geleerde lessen te verzamelen en te delen en waar mogelijk ook kennis op te bouwen binnen een community. Die handschoen pakten we graag op. In die community kunnen overheid, markt, wetenschap en belangenbehartigers van burgergroepen van elkaar leren. We hopen daarmee samen te komen tot gedragen definitievorming, good practices en herbruikbare bouwstenen voor online persoonlijke autonomie.

De eerste Meet UP van de SSI community op donderdag 17 september stond in het teken van kennismaken en ideeën uitwisselen.  We zijn gestart met een kennismaking binnen de overheid met onder andere het programma Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen van het Ministerie van SZW, DUO, gemeente Den Haag en gemeente Hoorn, RvIG, Ministerie van BZK (Digitale Overheid en Woningmarkt) en ICTU.

Inhoudelijke onderwerpen

Tijdens deze Meet Up zijn er veel nuttige ideeën en ontwikkelingen gedeeld en hebben we een start kunnen maken met het vormen van een gezamenlijke agenda. Uit de sessie kwamen de volgende vier belangrijke onderwerpen om met elkaar op te pakken:

Belangrijkste onderwerpen:

  •  Afsprakenstelsel rond hergebruik van identiteitsgegevens
  • Kosten/taakverdeling of verdienmodel van SSI onderzoeken
  • Een bestuurlijke visie tokenization die is vastgesteld
  • Fieldlab-achtige setting (tastbaar) voor kennisoverdracht op verschillende onderwerpen

Doe mee

Langs deze onderwerpen gaan we de komende tijd het vervolg met elkaar vormgeven, gericht op dat wat we in gezamenlijkheid en vanuit verschillende domeinen kunnen oppakken. Op korte termijn volgt een volgende Meet Up, waar we graag met elkaar kijken naar de verschillende verschijningsvormen van SSI en de voorbeelden (uit zowel publieke en private sector) die we daarbij kennen. Herken jij je in deze gezamenlijke agenda? Wil jij bijdragen aan één van deze agendapunten? Of heb je een voorbeeld van een verschijningsvorm? Neem dan contact op met Sanne Giesen, Jacob Boersma of Giulietta Marani