Vandaag, 3 juli 2024, is de dag dat Digicampus precies vijf jaar geleden is opgericht met de missie om het versnipperde innovatielandschap te verenigen in de vorm van een onafhankelijke plek. Vijf jaar lang ontdekken, innoveren, leren en beproeven met al onze (voormalig) medewerkers en partnerorganisaties. Vijf jaar bouwen aan de publieke dienstverlening en digitale toekomst van Nederland en Europa.

In dit artikel vieren we het jubileum van onze organisatie. Je leest over de afgelopen vijf jaar Digicampus, wie er onder andere allemaal betrokken zijn geweest, succesverhalen en projecten waar deze betrokkenen allemaal aan hebben bijgedragen en tot slot een blik op de toekomst. Digicampus is trots op wat er tot nu toe allemaal is bereikt. De komende vijf jaar blijft Digicampus zich inzetten voor de drie kernmissies en maatschappelijke opgaven. Voordat het zover is, kijken we eerst in retrospectief naar de organisatie. Dit doen we samen met academisch directeur en professor GovTech & innovatie Nitesh Bharosa, programmadirecteur Wouter Welling en programmanager Giulietta Marani.

Het verhaal van Digicampus 

Op 3 juli 2019 is Digicampus opgericht door de vier founding partners Logius, ICTU, NL Digital en TU Delft. Het kernteam van Digicampus dat ooit gestart is bestond uit: Nitesh Bharosa, Flori Spoelstra, Thanim van Dokkum, Dirk van Roode, Connie Gouwentak en Giulietta Marani. Dit team heeft met de oprichting de basis gelegd voor de bijdrage aan het innovatielandschap van de afgelopen jaren. 

“Het voelde heel bijzonder om binnen de overheid een bestuurlijk go te krijgen om Digicampus te mogen verkennen. Vier founding partners met vier verschillende culturen en belangen kwamen voor het eerst samen in één nieuw team”, aldus Giulietta Marani, programmamanager en medeoprichter van Digicampus. “De eerste jaren waren één grote leercurve; elkaars werelden leren kennen, multiple helix werkwijzen en methoden beproeven en valideren, vertragende procedures en regels weg proberen te nemen, de samenwerking uitbreiden met steeds meer partners, op zoek gaan naar een schaalbaar businessmodel en continu bezig zijn met de volgende investeringsronde. Als een echte start-up maar binnen de overheid vonden we onszelf steeds opnieuw uit, vanuit een can-do mentaliteit. En na 5 jaar is die learning by doingmentaliteit er nog steeds en staat er een leerwerkplek voor digitale transformatie waar ik trots op ben”, vult ze aan. 

Nitesh Bharosa noemt dat de technologie en ontwikkelingen rondom digitalisering zo hard gaan dat het lastig is voor de overheid en de maatschappij om dit zelfstandig bij te houden. “Digicampus is dus ontstaan uit een behoefte om de publieke sector te vernieuwen en digitale transformatie voor elkaar te krijgen”, licht Bharosa toe. Veel technologische vernieuwingen zijn volgens hem slechts ingrediënten voor een veel complexer recept. Het hele idee van Digicampus is het samen leren van prototypes en experimenten door onderzoek voor beleid en uitvoering. “Marktpartijen die vaak ook hele leuke producten hebben maar niet goed aansluiten bij de processen en diensten van de publieke sector.”

In vijf jaar tijd is de organisatie gegroeid met momenteel meer dan twintig medewerkers die zich voltijd en deeltijd inzetten voor de activiteiten en projecten waar Digicampus aan bijdraagt. “Ik had 5 jaar terug niet gedacht dat er zo’n mooie organisatie van meer dan 20 mensen zou staan. Heel veel kennis en ook enthousiasme van technologie en de drive om die publieke sector te willen verbeteren. Dat vind ik fantastisch, dus We zijn heel goed ontwikkeld. Dat ging niet altijd makkelijk,” sluit Bharosa af.

Betrokken partijen, organisaties en personen partijen

Na vijf jaar Digicampus staat er een organisatie die in een tijd van technologische vooruitgang en digitalisering al veel ontwikkelingen heeft meegemaakt en aan heeft bijgedragen. Als multiple helix organisatie werkt Digicampus samen met de overheid, markt, kennisinstelling en burgers. Ieder van deze groepen bestaat uit een groot aantal organisaties en personen die betrokken zijn geweest bij Digicampus, de collega’s en hun activiteiten over de laatste vijf jaar.

Giulietta Marani zegt het volgende over de samenwerkingen: “De afgelopen jaren heb ik met heel veel inspirerende mensen samen mogen werken aan Digicampus; Nitesh Bharosa, Flori Spoelstra, Thanim van Dokkum, Connie Gouwentak, Mirjam Suurmeijer, Danja van Salisch, Wikke Alphenaar, Wessel Kouw, Fianne Smith, Rob de Werd, Kristel Dirkx, Bert Lukkien, Alfredo Molina, Jet Klaver, Marloes Hooghiemstra, Corné Snoeij, Marc Winsemius, Arjan Spruijt, Bas Kaptijn, Tim Speelman, Jeroen Vonk, Rutger Zuidam, Neil Smyth, Chantal van der Wijst, Pim Otte, Hans Plomp, Sophia ten Bruggencate, Bas Oude Luttighuis, Xander van der Linde, Ras Lalmy, Annabelle Conijn, Yvonne van der Brugge, Paul Althuis, Marijn Janssen, Dirk de Groot, Hans Verweij, Koen Wortmann, Jan van Ginkel, Nathan Ducastel, Richard Vielvoije en nog vele anderen.”

Programmadirecteur van Digicampus, Wouter Welling, voegt daaraan toe dat hij vooral erg trots is op het netwerk van Digicampus. Volgens hem strekt dit zich na deze vijf jaar ver uit, met als hoogtepunt het EU-brede netwerk via het programma GovTech4All. Verder is Digicampus uitgegroeid tot een samenwerking tussen diverse partijen, in het heden en verleden, zoals ICTU, TU Delft, Logius, NL Digital, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Universiteit Groningen, HHG, CGI, Ministerie van BZK, Ministerie van JenV, DUO, Alkemio, Novum, Yes!Delft, Dutch Blockchain Coalition, I-Partnerschap, IBestuur, RIC, DisGover, GovTech NL, Capgemini en nog vele anderen. In de toekomst zal Digicampus zich richten op de ambitie om de functie als netwerkorganisatie verder uit te breiden

Successen en projecten

De afgelopen vijf jaar hebben de inspanningen van Digicampus in samenwerking met de bovengenoemde organisaties en betrokkenen geleid tot een reeks successen en projecten die de organisatie op de kaart hebben gezet als spin in het innovatie- en digitaliseringsweb. Digicampus richt zich samen met de betrokken organisaties en partijen op organisatie overstijgende vraagstukken. Ter ere van het 5-jarig bestaan een opsomming van de activiteiten die hieraan hebben bijgedragen:

  • De oprichting van een leerstoel, wat de academische basis en het onderzoek naar publieke dienstverlening versterkt. Deze leerstoel fungeert als een kenniscentrum dat inzichten levert en de brug slaat tussen theorie en praktijk.
  • Internationale herkenning en erkenning als good practise op het gebied van publieke dienstverlening en digitalisering
  • De leerwerkplek voor zowel studenten als professionals als waardevolle toevoeging. Deze plek biedt een omgeving waar leren en werken hand in hand gaan, en biedt ruimte voor het uitvoeren van onderzoeken van studenten en PhD’s. Het resultaat hiervan zijn papers en publicaties.
  • Het Voice ID-project, waar waardevolle lessen en methoden zijn ontwikkeld voor de implementatie van spraakherkenningstechnologie in overheidsdiensten.
  • Op methodologisch vlak heeft Digicampus de user-driven prototyping methode ontwikkeld, wat een stap voorwaarts betekent in het betrekken van gebruikers en burgers bij de ontwikkeling van nieuwe diensten. 
  • Het schaalbaar maken van de Digicampus-werkwijze, kennis en methoden en samenwerkingen zoals GovTech4All, DSIH, GovTechNL, SSI, I-Partnerschap, de Rijksinnovatieinfrastructuur en Alkemio. 
  • De ontwikkeling en toepassing van methodieken zoals de multi-stakeholder design sprint, het collaboratieve innovatie canvas en het volwassenheidsmodel. Deze methoden hebben geleid tot significante vooruitgang in diverse projecten, waaronder het GovTech Validatielab en het project voor innovatief aanbesteden.

Bharosa noemt verder nog enkele belangrijke successen van Digicampus en zijn werk gedurende de afgelopen vijf jaar, zoals het programma EU-brede project GovTech4All en de innovatiecoalitie Trusted Information Partners (TIP). “Deze samenwerking, met onder andere de Belastingdienst, ING en de Nederlandse Vereniging van Makelaars, heeft geleid tot de ontwikkeling van prototypes voor digitale identiteiten en handtekeningen. Dit maakt het voor mensen makkelijker en veiliger om hun gegevens te beheren en rechtsgeldige handtekeningen te zetten,” voegt hij toe. 

Een blik op de toekomst

De komende vijf jaar voor Digicampus is zowel spannend als uitdagend. De kern van de organisatie is altijd gericht op innovatie en samenwerking. Dit zal ook de kern vormen van de toekomstige plannen, in lijn met de nieuwe herpositioneringen die Digicampus momenteel doormaakt. 

Als een van de belangrijkste doelen voor de toekomst noemt Welling het versterken van de rol als kennis- en innovatiehub. “Digicampus wil een centrale plek worden waar alle uitvoeringsorganisaties van de overheid terecht kunnen voor expertise en ondersteuning bij innovatie. Door als een matchmaker te fungeren wil Digicampus verbindingen leggen tussen verschillende onderwerpen en organisaties. Zo kunnen innovatieve oplossingen sneller en effectiever worden ontwikkeld en geïmplementeerd​​.”

Daarnaast wil Digicampus zich in de toekomst richten op nieuwe en actuele thema’s zoals digitale soevereiniteit en arbeidsmarktkrapte volgens Bharosa. “Met de toenemende digitalisering en de daarmee gepaard gaande geopolitieke ontwikkelingen, wordt het steeds belangrijker om controle te hebben over digitale infrastructuur en data. Digicampus zal daarom samenwerken met zowel nationale als internationale partners om deze uitdagingen aan te pakken en oplossingen te vinden die de Nederlandse overheid sterker maken​​.” Digicampus blijft zich inzetten voor het verbeteren van de publieke sector en bijdragen aan het vormgeven van een toekomstbestendige en digitale overheid.

Deze mijlpaal hebben we bereikt samen met de toewijding en inzet van ons fantastische team, onze partners en alle betrokkenen. Samen bouwen we Digicampus en zetten we ons in als broedplaats voor vernieuwing en verandering. Iedereen die bijgedragen heeft aan Digicampus en de missies: bedankt en op naar nog vele jaren van vooruitgang! Een dankwoord voor Nitesh Bharosa en Giulietta Marani voor de inzet van de afgelopen en toekomstige jaren. Programmadirecteur Wouter Welling bedankt voor de sturing van de afgelopen maanden en de toekomst.

Samen zetten we ons voor de komende vijf jaar Digicampus.