Vijf jaar Digicampus! Reden genoeg om nogmaals in gesprek te gaan met bekend gezicht van Digicampus. Ter ere van het vijfjarig jubileum hebben we een interview gehouden met Wouter Welling, interim programmadirecteur van Digicampus. Sinds een aantal maanden staat hij aan het roer van de organisatie. In dit interview spreken we hem over zijn werk bij Digicampus, het huidige ecosysteem waarin Digicampus zich bevindt en de visie voor toekomst.

Rol bij Digicampus 

Als programmadirecteur bij Digicampus vervult Welling een belangrijke rol. Formeel werkt hij voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), maar sinds kort zet hij zich in voor Digicampus. “Mijn taak is om de organisatie draaiende te houden en ervoor te zorgen dat de vele goede initiatieven op de juiste manier uitgevoerd worden,” legt Welling uit. “Dit varieert van het zorgen voor een kloppende begroting tot het faciliteren van samenwerking en netwerken.” Wat Welling het meest enthousiast maakt over Digicampus, is de unieke positie als netwerkorganisatie. “Het is een plek waar innovatie en kennisdeling rondom digitale transformatie centraal staan.” Hij benadrukt: “De mogelijkheid om bij te dragen aan significante maatschappelijke verbeteringen door middel van technologie is enorm.”

De motivatie van Welling om zich iedere dag in te zetten voor Digicampus komt voort uit de mogelijkheid om bij te dragen aan de publieke sector en de samenleving als geheel. “Door digitale transformatie kunnen we samen met de overheid, markt en kennisinstellingen de efficiëntie en effectiviteit van overheidsdiensten verbeteren, wat direct ten goede komt aan alle burgers.” De samenwerking met verschillende partners en het constante streven naar innovatie en verbetering zijn voor hem grote drijfveren.

Het innovatielandschap

Het innovatielandschap kent een groot aantal partijen. “Wij zijn een netwerkorganisatie die samenwerking tussen heel veel verschillende partijen bevordert,” vertelt Welling. “Het is belangrijk dat we gezien worden en dat mensen en partijen met ons werken aan de missies. We profileren onszelf om ervoor te zorgen dat onze onderzoeken en projecten waardevol zijn voor alle betrokken partijen.” 

Een van de belangrijkste aspecten van Digicampus is volgens hem het vermogen om over de grenzen van organisaties heen te innoveren. “We hebben methodieken voor alle fases van het innovatieproces,” legt Welling uit. “Van verkenning tot implementatie, en we werken samen met kennisinstellingen, universiteiten, hogescholen en bedrijven, van kleine startups tot grote systeemintegrators.” 

Digicampus is als metafoor eigenlijk een speedboot naast de tanker van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waardoor er meer vrijheid en flexibiliteit is om innovatieve oplossingen te verkennen en te implementeren.”

Trends en ontwikkelingen 

Welling ziet een tal van trends en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en technologie die een grote impact zullen hebben op de maatschappij. “Denk aan de opkomst van generatieve AI, quantum computing, multiparty computation en data spaces” noemt hij op. “Deze kunnen de manier waarop overheidsdiensten worden geleverd drastisch veranderen en verbeteren. Daarnaast is het belangrijk om internationale samenwerking te versterken en innovatieve oplossingen uit andere landen naar Nederland te halen, en vice versa.”​​ Met een blik op de toekomst wijst Welling op de noodzaak voor de overheid om slimmer te werken, gezien de enorme vraag naar IT-personeel die niet volledig kan worden vervuld. “We moeten nadenken over arbeidsproductiviteit en hoe we de mensen die we hebben slimmer kunnen laten werken door technologie.” Op die manier zorgen ontwikkelingen weer voor nieuwe maatschappelijke behoeften en beweging.

De digitale transformatie van de overheid is een complex proces dat voortdurend evolueert. Welling benadrukt de trend van waardegedreven digitalisering, waarbij de nadruk ligt op het dienen van specifieke doelen en waarden door middel van digitale technologie. “Digitalisering moet niet alleen worden gezien als een manier om bestaande processen te automatiseren,” zegt Welling. “Het gaat erom welke waarden we precies willen dienen, zoals inclusie, duurzaamheid, autonomie en efficiëntie.”

Visie voor de toekomst 

Zijn visie voor de komende vijf jaar Digicampus is duidelijk. “Mijn droom voor Digicampus is dat we uitgroeien tot een echte kennis- en innovatiehub,” vertelt Welling. Hij wil een plek creëren waar uitvoeringsorganisaties van de overheid terecht kunnen voor expertise en ondersteuning op het gebied van digitale transformatie. “Digicampus moet een campus zijn waar interessante gesprekken en waardevolle ontmoetingen plaatsvinden, die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. En ik ben trots op het netwerk dat we hebben opgebouwd,” vult Welling aan. “We zijn een aanspreekpunt voor innovatiehubs in Europa en helpen bij het introduceren van maatschappelijke initiatieven over de grens.”

Voor de toekomst ziet Welling een rol weggelegd voor Digicampus als een spin in het innovatieweb voor alle uitvoeringsorganisaties van de overheid. “We willen een matchmaker zijn op het gebied van digitale transformatie, waarbij we organisaties helpen bij het maken van weloverwogen waardegerichte afwegingen.”

Het vijfjarig jubileum van Digicampus is een mijlpaal in de reis van digitale transformatie van de publieke sector. Digicampus blijft zich inzetten om de uitdagingen van morgen aan te pakken.