Per 10 april start Wouter Welling als nieuwe programmadirecteur voor Digicampus. Hij zal deze rol vervullen op interim basis. Wouter werkte tot voor kort als afdelingshoofd en lid van het managementteam bij de directie digitale samenleving van het Ministerie van BZK. Hij was daar verantwoordelijk voor het beleid op AI, algoritmes, data en digitale inclusie.

Wouter brengt meer dan 10 jaar ervaring, kennis en netwerk in de digitale transformatie van de publieke sector met zich mee. Van het bestuurlijk overleg Digicampus krijgt hij de opdracht om Digicampus volgens een vernieuwde propositie klaar te maken voor de toekomst. Samen met het hele team en academisch directeur en hoogleraar GovTech Nitesh Bharosa gaat Wouter aan de slag om Digicampus naar een hoger niveau van innovatie impact te brengen.

Wouter: “Ik heb onwijs veel zin in om bij Digicampus aan de slag te gaan met mijn nieuwe collega’s. Het is geen makkelijke klus, omdat de organisatie bezig is met een nieuwe propositie en omdat de opgaven rond de digitale transformatie van onze overheid zo immens zijn. Het geeft mij veel energie om te werken aan slimmere tech alternatieven voor manieren waarop we nu onze publieke diensten georganiseerd hebben. Ik geloof daarbij in Digicampus als kennis, innovatie en transformatie hub. Een onafhankelijke plek waar organisaties kunnen samenwerken met Nederlandse kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke initiatieven. Het gaat er bij mij lastig in dat wij echt topwetenschappers, studenten en techbedrijven in Nederland hebben, maar als publieke sector vaak burgers en bedrijven met omslachtige IT diensten opzadelen.”

Vanuit het bestuurlijk overleg van Digicampus bedankt voorzitter Paul Althuis de afzwaaiend programmadirecteur Giulietta Marani voor haar enthousiaste inzet en bereikte resultaten bij Digicampus. Paul: “Giulietta is van grote waarde geweest voor het innovatie-ecosysteem en voor de publieke digitale dienstverlening. Giulietta heeft Digicampus gebracht tot een multiple helix samenwerking met meer dan 50 partners. Het staat als een leerwerkplek waar overheidsprofessionals en studenten kennis kunnen opdoen en innovatie- en samenwerkingsmethoden kunnen beproeven. Het is een plek die internationaal als good practice wordt ervaren.”      

Giulietta kijkt zelf positief terug op haar periode bij Digicampus. Ze stelt: “Digicampus gaat een fase van versnelling in en heeft iemand nodig die voltijds en vol energie richting geeft aan het programma en het team. Dat lukt mij tijdelijk door beperkende omstandigheden niet. Ik heb het volste vertrouwen in Wouter. Hij komt in een geweldig team en gaat werken met gedreven partners. Ik ben ervan overtuigd dat hij samen met hen Digicampus naar de volgende fase kan brengen. Ik had het graag zelf opgepakt. Wat de toekomst mij wel gaat brengen, weet ik nog niet. Ik blijf tijdelijk een aantal samenwerkingen binnen Digicampus trekken tot ik weer vol energie aan iets nieuws kan bouwen. ”

Academisch directeur Nitesh Bharosa blikt terug op een positieve samenwerking en kijkt vooruit naar een vruchtbare toekomst voor Digicampus. Nitesh: “Het is moeilijk om vanuit niets iets te bouwen. Mijn bewondering voor Giulietta is groot: zij heeft een stevig fundament voor Digicampus neergelegd dat zelfs in EU verband als good practice wordt herkend. Met de komst van Wouter boren we een nieuwe energiebron en netwerk aan. Ik zie ernaar uit om samen meer digitale-transformatie coalities te bouwen tussen overheid, kennisinstellingen, burgers en GovTech aanbieders”.

Wil je meer weten of samenwerken met Digicampus? Neem contact op: info@digicampus.tech