Innovatief Aanbesteden van Innovatie

Een robuuste ICT-voorziening en infrastructuur is anno 2024 essentieel voor de uitvoering van publieke taken. Er wordt veel gevraagd van onze ICT-infrastructuur en voorzieningen. De voorzieningen moet niet alleen een hoge beschikbaarheidsgraad hebben. Burgers en bedrijven vragen tegenwoordig dat zij op ieder gegeven moeten overheidszaken kunnen regelen, zoals een belastingaangifte of een aanvraag voor studiefinanciering. We eisen daarnaast dat onze ICT-voorzieningen betrouwbaar zijn: persoonsgegevens moeten veilig beheerd kunnen worden. Verificatiemechanismes dienen te garanderen dat alleen een bevoegd persoon daadwerkelijk de juiste handelingen mag verrichten. Er moeten systemen zijn die waarborgen dat financiële transacties tussen burgers en overheid correct verlopen. De gehele infrastructuur moet weerbaar zijn voor cyberaanvallen van buitenaf. Tenslotte moeten onze ICT-voorzieningen toegankelijk zijn voor alle burgers, ongeacht opleiding of achtergrond.

Om een robuuste ICT-voorziening en infrastructuur in de toekomst te blijven garanderen, moet de overheid haar ICT-voorzieningen en infrastructuur continue blijven ontwikkelen en innoveren. In een versnipperd ICT-landschap anno 2024 kan de overheid dit niet zelf doen. Zij zal dit samen met marktpartijen moeten uitvoeren.

Het aanbestedingsrecht is het wettelijk kader op het moment dat overheden opdrachten aan de markt vergeeft. De overheid moet daarom rekening houden met het aanbestedingsrecht op het moment dat zij de samenwerking met de markt opzoekt. Deze paper beschrijft succesvolle samenwerkingsverbanden tussen overheden met marktpartijen. Wat is essentieel geweest in de samenwerking die tot innovatieve oplossingen heeft geleid? Hoe zijn deze opdrachten vormgegeven binnen de kaders van het aanbestedingsrecht? Tegen welke (wettelijke) belemmeringen zijn partijen tegenaan gelopen? En wat zijn de vervolgstappen om deze belemmeringen weg te nemen?

Download en lees hier de publicatie: