Je voelt hoe het gonst in de overheid: we willen innoveren en nieuwe technologieën beter in de vingers krijgen. We zoeken nieuwe oplossingen met startups, hackathons, challenges en design sprints. Er poppen innovatielabs op en innovatiecommunities. Vernieuwers in de ‘civil society’, kennisinstellingen, private en publieke sector trekken samen op in experimenten. Maar is dat genoeg voor het aanpakken van het geheel van maatschappelijke opgaven? Voor het betrekken van de 2,5 miljoen Nederlanders die moeite hebben met digitalisering? Voor het transformeren van stelsels en systemen aan de veranderende eisen van de tijd en de kansen en risico’s van nieuwe technologieën?

We hebben een narratief nodig voor de digitale transitie: een verhelderend verhaal dat ons helpt anticiperen op de snelle ontwikkelingen in de technologie. Een verhaal met stevige ambities, een helder denkraam en een indringend gevoel van urgentie. Een verhaal dat tot de verbeelding spreekt, in een taal die zowel politici en bestuurders verstaan, als beleidsmedewerkers en juridisch adviseurs, als architecten en ontwikkelaars.

Een digitale spiegelwereld

In de publicatie “Een digitale tweeling van Nederland en van alle Nederlanders” wordt het verhaal van de digitale transitie door de ogen van oma Kitty en oma Kaatje verteld. Zij beleven de digitale transitie ieder op hun eigen manier, vanuit hun eigen waarden. Het verhaal laat zien welke kansen er ontstaan als we digitaliseren vanuit de behoeften van mensen, in hun eigen, unieke leefwereld. We halen pas het beste uit het potentieel van technologieën als we de opgaven van mens en maatschappij centraal stellen en menselijke en kunstmatige intelligentie organiseren in ecosystemen rond die opgaven.

Dit verhaal is geschreven vanuit het licht van ‘Techpeditie BZK’: een ontdekkingstocht naar de impact van nieuwe technologieën op de ontwikkeling van dienstverlening, democratie en bestuur en de inrichting van onze leefomgeving. Het is geïnspireerd door pioniers in uitvoering en beleid, in science én science fiction.

Download de publicatie: ”Een digitale tweeling van Nederland en alle Nederlanders”