Samen innoveren over grenzen heen, is niet altijd even makkelijk. Hoe vind je bijvoorbeeld de juiste partners en hoe bouw je een samenwerking met ze? Hoe maak je met deze partners de belangen bespreekbaar? Wat kan je doen om de gebruiker centraal in het innovatieproces te plaatsen? En hoe ga je om met ethische vraagstukken bij het gebruiken van nieuwe technologie in innovatie? 

Ook wij worstelen met deze vragen en zoeken daar zo af en toe een handreiking of wat hulp bij. En jij? Gelukkig bestaan er veel tools waarmee je samen met anderen kunt innoveren over grenzen heen en de digitale publieke dienstverlening van de toekomst kunt ontwerpen. Digicampus bekijkt welke methoden en tools helpen om mensen, overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen te brengen op wat wij collaboratieve innovatie noemen. Zodat ook jij, hier gebruik van kunt maken.  

Een aantal organisaties heeft hun methoden en tools samengebracht in handige toolboxen. Ieder met zijn eigen focus en inhoud. We hebben een aantal toolboxen geselecteerd die helpen bij het opzetten van collaboratie, het vernieuwen van publieke dienstverlening en met verantwoord innoveren. Hieronder vind je in de titels de links naar de toolboxen. Ze zijn gratis te gebruiken.  

Collaboratieve toolboxen 

Tools voor publiek private samenwerkingen en innovatie – Katapult 

Op de website van Katapult staan praktische tools waarmee collaboratieve innovaties tussen publieke en private partijen verder gebracht kunnen worden. De toolbox bevat tools zoals: stakeholderanalyse m.b.v. interviews, starterskit PPS, netwerkkaart publiek-private samenwerkingen en een learning community scan.  

Partnership toolkit – Nesta 

Wil je een partnership tussen organisaties starten om samen te innoveren? Deze Engelstalige toolbox bevat praktische handvatten waarmee je een succesvolle partnerschap kunt neerzetten. Met deze tools schrijf een effectieve partnerschap overeenkomst en zorg je voor een vliegende start van je samenwerking.

Collaboratieve innovation tools – Global knowledge initiative 

In deze Engelstalige handleiding worden tien methoden uitgewerkt en toegelicht. Voorbeelden hiervan zijn: challenge mapping, matchmaking tussen partners, network ecosystemen en context analyses. 

Vernieuwen publieke dienstverlening 

Gebruiker Centraal instrumenten- Gebruiker Centraal 

Gebruiker Centraal is een community voor professionals die werken aan de online dienstverlening van de overheid. In deze toolbox staan instrumenten die helpen om de online dienstverlening van jouw organisatie te verbeteren. De toolbox bevat: een toolbox en toetsingskader voor inclusie, een volwassenheidsscan, een UX testteam en een link naar de Direct Duidelijk tour.  

Designing for public services – Nesta, IDEO 

Nesta helpt organisaties en overheden met innoveren. De methoden van Nesta, IDEO worden veelal voor maatschappelijke / systeem vraagstukken ingezet. In dit PDF document vind je 6 stappen en tools om design en beleid samen te laten werken. Deze handleiding bevat een uitleg, tools, oefeningen en voorbeelden. 

Innovation Maturity Assessment – Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 

Op basis van de principes van Eric Ries heeft UBR de Innovation Maturity Scan ontwikkeld. De scan is bedoeld om een zogeheten ‘praatplaat’ te generen van de stand van zaken bij een organisatie op het gebied van innovatiemanagement. De scan laat het ambitieniveau en de status op de thema’s verantwoording, processen, cultuur, mens en kernwaarden zien. 

Digitrash – Disgover in opdracht van de Provincie Zuid-Holland 

Deze toolkit bevat praktische handvatten om met ‘stopkunde’ aan de slag te gaan. De toolkit is verdeeld in drie thema’s: 1. theoretische verdieping van de digitale transformatie, 2. verhalen van ervaringsdeskundigen en 3. tools om te starten met stoppen.

Verantwoord innoveren  

Toolbox ethisch verantwoorde innovatie – Ministerie van BZK

Deze toolbox helpt ontwikkelaars en bestuurders op weg in wat er nodig is voor ethisch verantwoorde innovatie; dus met respect voor belangrijke publieke waarden en grondrechten. Aan de hand van zeven heldere kernprincipes geeft de toolbox per principe een aantal concrete adviezen, elk voorzien van verwijzingen naar ‘tools’.

Toolbox verantwoord innoveren – TU Delft

Het project PRISMA heeft  onder leiding van de TU Delft een nieuwe methodiek (‘RRI Roadmap’), een set RRI-Key Performance Indicators, een toolkit en een online voorlichtingscursus ontwikkeld voor de procesmatige implementatie van RRI door bedrijven. Dit stappenplan helpt bedrijven om verantwoord te innoveren en om maatschappelijke waarden mee te nemen in het ontwerp van innovatieve producten.