Skip to main content
page-header

Collaboratieve Innovatie Canvas

Methodieken om samen te innoveren over grenzen heen

Collaboratieve Innovatie Canvas

Het Collaboratieve Innovatie Canvas kun je gebruiken als middel om het gesprek aan te gaan over de ambitie, actielijnen, propositie, belangen, governance en financiering van een collaboratieve innovatie. Dit zijn innovaties waar meer partijen samen innoveren.

Werkwijze van Digicampus in een pipe line

Het Canvas helpt je om de fasen Verkennen, Agendasetting, Partnerships en een eerste stap in Beproeven te doorlopen. Aan de hand van het canvas bepaal je de gezamenlijke opgave, de samenwerkingspartners en de  randvoorwaarden voor innoveren over grenzen heen.

Publicatie - Innoveren over grenzen heen

Digicampus publicaties

Innoveren over grenzen heen

Bij opgaves die te groot zijn om door één partij beet te pakken werken markt, overheid en wetenschap (triple helix) en zelfs de samenleving (quadruple helix) steeds vaker samen. Dit kan op een maatschappelijk vraagstuk of naar aanleiding van een technologische ontwikkeling. Maar hoe doe je dat?  In de publicatie ‘Innoveren over grenzen heen’ staan 12 van dit soort samenwerkingen beschreven. Om zelf van te leren en om anderen te inspireren.

In gesprek over collaboratieve innovatie

Ter inspiratie

In de online workshop ‘Samen innoveren over grenzen heen’ spraken Irene Duyn (Cumulus Park Studio), Sadik Harchaoui (Society Impact en SchuldenlabNL), Dirk-Jan de Bruijn (Rijkswaterstaat) en Marjan Kreijns (Greenvalley) over collaboratieve innovatie. Een manier van innoveren waarbij je niet alleen maar sámen innoveert.

Toolbox: Collaboratieve Innovatie Canvas

Tools

In deze canvas laten we zien welke stappen je kunt zetten om te innoveren binnen een Quadruple Helix omgeving.

Collaboratieve Innovatie Canvas

De stappen om te innoveren over grenzen heen, met overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgergroepen.

Back to top of page