Op 8 juli vieren we de tweede verjaardag van Digicampus. Het is het jaar waarin Digicampus een nieuwe fase ingaat en dat vieren we met meerdere online sessies. Na een periode van bouwen, heeft Nederland met Digicampus nu een unieke, neutrale plek waar partijen missie-gedreven innovatiecoalities kunnen creëren die bouwen aan vertrouwen in publieke diensten. Digicampus faciliteert multiple helix samenwerking en ondersteunt met innovatiemethoden. Via de leerstoel GovTech & Innovation in Digital Government Ecosystems is de structurele betrokkenheid van de wetenschap geborgd.

Het neergelegde fundament kun je het beste vergelijken met de infrastructuur die nodig is voor een ingewikkelde bergbeklimming: een goed uitgerust basecamp van waaruit teams op pad gaan. Vanuit deze basecamp houdt Digicampus zicht op de routes, brengt ze obstakels in beeld, helpt ze teams vooruit met methoden en communiceert ze over vooruitgang en geleerde lessen. De werkzaamheden die nodig zijn bij een missie-gedreven samenwerking vallen vaak tussen de verantwoordelijkheden van organisaties in en juist daar heeft Digicampus haar meerwaarde laten zien. We zijn een neutrale plek waar partijen geholpen worden om samen te werken.

In fase twee ligt de focus op het helpen wegnemen van obstakels, zodat partijen hun route naar boven kunnen lopen. Dit is het moment dat inzichten en uitkomsten uit onderzoeken en experimenten moeten leiden tot afgewogen keuzes in beleid en uitvoering.

Collaboratieve innovatie

Giulietta Marani: “Ik geloof dat optimale publieke dienstverlening het beste tot stand komt door samenwerking tussen wetenschap, overheid, markt en samenleving. Als programmadirecteur Digicampus sta ik aan de lat om die samenwerking zoveel mogelijk te faciliteren, partijen te binden en te inspireren. Bij Digicampus zetten we daarom in op collaboratieve innovatie. Een plek waar vernieuwende inzichten en oplossingen ontstaan doordat mensen verder kunnen kijken dan hun eigen organisatiegrenzen. We vertellen graag hoe we dit doen. Daarom delen we een deel van onze aanpak en inzichten op gebied van collaboratieve innovatie op 8 juli, met een feestelijk tintje.”

De wetenschappelijke visie op innovatie

Wat zijn de innovatie-inzichten vanuit de wetenschap? Nitesh Bharosa, Bas Oude Luttighuis en Giulietta Marani hebben 11 hoogleraren geïnterviewd over hun visie op innovatie. De interviews worden gebundeld in een publicatie. Op onze verjaardag presenteren we de eerste vier artikelen. In een online webinar gaan Bas en Giulietta in gesprek met Prof. dr. Jeroen van den Hoven (TU Delft), Prof. dr. Ard-Pieter de Man (Vrije Universiteit Amsterdam) en Prof. dr. Nitesh Bharosa (TU Delft). Wil je deze sessie volgen? Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier.

Lancering open innovatiehub

Om versnippering in het innovatielandschap tegen te gaan, komen we met een nieuwe open online innovatiehub. Flori Spoelstra: “Het afgelopen jaar hebben we als Founding Partner samen met Stichting Cherrytwist hard hieraan gebouwd. Op onze verjaardag vindt de lancering plaats en geven we een inkijkje in hoe we de online hub gaan gebruiken. De versie die we de 8e lanceren (public review release) biedt alvast de mogelijk om overzicht te bieden in het innovatielandschap. Daarmee is een belangrijke basis gelegd. Vanuit deze basis bouwen we de hub stapsgewijs uit tot dé plek waar je snel inzicht krijgt in het innovatielandschap en samenwerking aan kan gaan. De open innovatiehub zal plek bieden aan alle partijen die met innovatie van overheidsdienstverlening bezig zijn: marktpartijen, overheden maar ook studenten en onderzoekers. Het platform is volgens de principes van open source gebouwd.” Wil je bij de lancering aanwezig zijn? Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier.

De visie van de markt op innovatie: een gesprek met CTO’s

“Digicampus helpt marktpartijen door ze te laten aanschuiven bij de belangrijke tafels. Ook krijgen ze inzicht in complexe vraagstukken waar onder andere overheden mee worstelen. Voor veel van deze vraagstukken zijn al goede oplossingen bedacht. Wij helpen door te verbinden en door met elkaar het juiste gesprek te voeren,” aldus van Dirk van Roode. Op onze verjaardag organiseren we een gesprek met CTO’s Theo van Andel van Equinix, Dennis Mulder van Microsoft en Nicolaas Heyning van Councyl over hun visie op innovatie en waar ze verbinding zoeken met overheid, wetenschap en samenleving.  Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier.

Programma

Het programma van onze verjaardag wordt de komende maand verder ingevuld en via LinkedIn bekend gemaakt. Noteer 8 juli alvast in je agenda. Zorg dat je bij een van deze online sessies aanwezig bent en vier samen met ons een feestje.

12:30-13:30 uur: De wetenschappelijke visie op innovatie

In een online webinar gaan Bas en Giulietta in gesprek met Prof. dr. Jeroen van den Hoven (TU Delft), Prof. dr. Ard-Pieter de Man (Vrije Universiteit Amsterdam) en Prof. dr. Nitesh Bharosa (TU Delft).

14:00-15:00 uur: Lancering open innovatiehub

In samenwerking met onze samenwerkingspartner Stichting Cherrytwist lanceren we de open innovatiehub.

15:30-16:30 uur: De visie van de markt op innovatie: een gesprek met CTO’s

Op onze verjaardag organiseren we een gesprek met CTO’s over hun visie op innovatie en waar ze verbinding zoeken met overheid, wetenschap en samenleving.