De wereld om ons heen is continu in beweging, mede door snelle technologische ontwikkelingen, sociale media en internationale verbondenheid. Er ontstaan steeds vaker opgaven die te groot zijn om door één partij beet te pakken. Denk aan: het klimaatvraagstuk, de schuldenproblematiek of logistieke uitdagingen. Steeds vaker kiezen partijen voor collaboratieve innovatie. Een manier van innoveren waarbij je niet alleen maar samen innoveert. Een aantal partijen zijn hier al heel succesvol in. In de publicatie ‘Innoveren over grenzen heen’ lees je hun verhaal. In deze publicatie staan 12 inspirerende verhalen. Ook geven we antwoord op vragen zoals: wanneer ga je een collaboratieve samenwerking aan, welke samenwerkingsvormen zijn er en wat zijn de randvoorwaarden voor succes.  

Voor de lancering van deze publicatie spraken we met Giulietta Marani (binnen Digicampus verantwoordelijk voor de werkwijze: innoveren over grenzen heen) en Danja von Salisch (adviseur innovatiemethoden). In deze blog vertellen ze wat hun tijdens het schrijven van de publicatie het meeste is bijgebleven.

Ontmoetingsplek
Giulietta, “Ik geloof dat organisaties alleen kunnen innoveren als ze uitwisseling van kennis en talent nastreven. Over organisatiegrenzen heen, met inspiratie van buiten en door de mens en maatschappij centraal te zetten. Dat is ook nodig voor de grote opgaven van deze tijd. Die vragen om collaboratieve innovatie, een manier van innoveren waarbij je niet alleen maar samen innoveert’.

Giulietta vervolgt: “Digicampus biedt markt, overheid, wetenschap en samenleving een ontmoetingsplek waar je samen kunt innoveren over de grenzen van je eigen organisatie heen. We begeleiden collaboratieve innovatie: structurele innovatie of innovatie vanuit de maatschappelijke behoefte, daar waar je het niet alleen kunt. Een aantal partijen hebben al veel ervaring met collaboratieve innovatie. Samen met Danja von Salisch ging ik langs twaalf collaboratieve innovaties en liet mij inspireren.

Danja: “Ik vind dat je samen aan de lat staat voor de maatschappelijke vraagstukken van nu. Of je dit doet vanuit je rol als inwoner van Nederland, ambtenaar, hulpverlener, onderzoeker of ondernemer. Kijk waar je iets kunt bijdragen aan de maatschappij en zet je daarvoor in. Op de verjaardag van Digicampus hebben we als voorproefje op de publicatie een webinar georganiseerd. Wat hierin naar voren kwam was: Het maakt niet uit wie het initiatief neemt, als iemand het maar doet en bereid is iets te investeren in de start”. 

Danja vervolgt: “Wat we verder hebben geleerd is dat elke samenwerking uniek is en veel maatwerk en mensenwerk vereist. Desondanks denken we dat er algemene lessen te trekken zijn uit deze twaalf collaboratieve innovaties. We zien verschillende randvoorwaarden voor succes, zoals investeren in common ground, in formele en informele structuren, in solidariteit en eerlijkheid, in onafhankelijkheid. We hebben geprobeerd de belangrijkste lessen onder elkaar te zetten. De publicatie sluiten we af met een canvas waarin alle tips en stappen zijn verwerkt.”

Vertrouwen is het sleutelwoord
Giulietta: “Ontwikkelen van vertrouwen is de sleutel voor een goede collaboratieve innovatie, dat wordt duidelijk uit alle twaalf de samenwerkingen. Vertrouwen in elkaar als mens, organisatie en ieders competenties. Vertrouwen dat iedereen zowel in goede als in slechte tijden voor de samenwerking gaat, dat je elkaar niet loslaat. Dat lukt alleen als het collectieve belang écht gevoeld wordt en voorop staat. Start daarom vanuit een maatschappelijke behoefte of een maatschappelijk probleem, dat iedereen voelt. Verken die behoefte of dat probleem samen met de betrokken mensen. Stel samen de definitie van de maatschappelijke waarde die je wilt bereiken vast. Zo bouw je aan vertrouwen.”

We wensen je veel leesplezier en horen graag wat jou inspireert, welke ervaringen en tips jij hebt en welke vragen je nog beantwoord wilt zien.

Giulietta Marani en Danja von Salisch

Alle documenten op een rij: