Afgelopen vrijdag 9 juni (2023) heeft onze gewaardeerde collega Nitesh Bharosa zijn inaugurele rede gehouden als hoogleraar ‘GovTech & Innovation’ aan de TU Delft.
 
Tijdens zijn oratie heeft Nitesh ons meegenomen in ‘the Good, the Bad and the Ugly’ van GovTech. Er gebeurt veel op het gebied van GovTech, waarbij hij een oproep doet: laten we de ‘Bad’ en ‘Ugly’ kanten van GovTech voorkomen door ‘Good’ GovTech te creëren. In Nederland zijn we op de goede weg met initiatieven zoals Digicampus,  Rijks Innovatie Community, Dutch Societal Innovation Hub (DSIH), I-Partnerschap Rijk, Alkemio en GovTech NL. De gezamenlijke ambitie hierin is om het gefragmenteerde GovTech innovatiesysteem te verbinden tot een kennisinfrastructuur die aansluit op andere innovatiehubs in Europa. Volgens Nitesh creëren we deze ambitie niet in een paar jaar: “We staan aan het begin en er is nog veel te doen. Er zijn geen binnenwegen. We hebben een strategische langetermijnvisie nodig voor het co-creëren van Good GovTech.”
 
Bij Digicampus werken we aan het bouwen van co-creatie coalities voor verantwoorde GovTech co-creatie. We zien nieuwe concepten en technologieën niet automatisch als een oplossing, maar als potentiële aanjagers van verantwoorde innovatie. Of zoals Nitesh het treffend samenvat: “We moeten het potentieel maximaliseren en de risico’s van GovTech minimaliseren.” Mocht je meer willen weten over GovTech, neem dan vooral contact met ons op!

Download oratie: Oratie GovTech Prof.dr.ir. Nitesh Bharosa