Skip to main content
page-header

"De thema’s waar we aan werken zijn urgent en bovendien domein- en organisatie overstijgend."

Missie 3: De overheid als sterke datapartner

De behoefte aan het vastleggen en delen van data is heel oud en gaat terug naar het moment dat de noodzaak ontstond om voedselvoorraden vast te leggen. Het spijkerschrift bevatte symbolen voor schapen en graanzakken. Er werd geschreven op kleitabletten. De samenleving werd geordend door middel van data, waarbij het registreren en delen van data zorgt voor groei en vooruitgang.

Delen van data

Vandaag de dag drijven we nog steeds handel en betalen we nog steeds belasting. De behoefte aan het vastleggen en delen van data is in onze moderne samenleving nauwelijks veranderd. De middelen waarmee we dit doen zijn door diverse innovaties, zoals de boekdrukkunst en computers, wel veranderd. In plaats van spijkerschrift en kleitabletten gebruiken we nu onder meer gegevensstandaarden en het internet om data te delen en om onze transacties digitaal uit te voeren. Datadeling is geen nieuw fenomeen voor de overheid. Het belang van datadeling is de laatste jaren wel steeds verder toegenomen als gevolg van de kansen die zijn ontstaan door digitalisering. Dit wordt onderstreept in het rapport Data Agenda Overheid en de Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven. De recent gepubliceerde Europese Datastrategie roept lidstaten op om samen te werken aan een Europees datagestuurde economie.

De rol van de overheid in een datagedreven samenleving

Vanuit Digicampus acteren wij actief op het vraagstuk hoe de overheid als sterke datapartner kan functioneren in de digitale samenleving. We focussen ons op het delen van data in de digitale samenleving en de rol van de overheid hierin. Ook kijken we naar de manier waarop dit georganiseerd is in de techniek en in data-ecosystemen. In een datagedreven samenleving wordt data en slimme software steeds belangrijker. Data delen en slimme software bieden kansen, maar zorgen ook voor dilemma’s. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat data tussen organisaties verantwoord wordt gedeeld waarbij er sprake is van een hoog vertrouwen in juistheid? En hoe combineer je data van verschillende organisaties en waarborg je de privacy? Door middel van onderzoek, experimenten en kennisuitwisseling werken we actief aan het beantwoorden van dit soort vragen met als doel ‘De overheid als sterke datapartner!’

Medewerker van de Digicampus

Chantal

Chantal van der Wijst is missieleider van de missie: De overheid een sterke (data) partner maken

Chantal@digicampus.tech
Vrouw aan het werk

De burger meer regie geven.

Andere thema's

View More
Man aan het werk in technische omgeving

Interactie met de overheid makkelijker maken

Andere thema's

View More

Bouw mee!

Werk je aan een vraagstuk die je samen met de markt, overheid, wetenschap en burgers wilt oplossen? Doe mee en bouw samen met ons aan de publieke dienstverlening van de toekomst.

Back to top of page