De uitdagingen waar we als maatschappij mee te maken krijgen, worden steeds groter. Hoe zorgen we er dan voor dat we partijen bij elkaar brengen die aan vergelijkbare vraagstukken werken? En hoe zorg je ervoor dat anderen die ook willen bijdragen, deze vraagstukken kunnen vinden? Er is veel versnippering binnen het innovatielandschap en dat moet anders. Als we innovaties willen versnellen dan moet het makkelijker worden om samen te bouwen aan al deze vraagstukken. Het nieuwe open source innovatieplatform Alkemio gaat ons daarbij helpen.

Neil Smyth is co-founder van Alkemio en vertelt: “We innoveren technologie in sneltreinvaart. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. De maatschappelijke opgaven waar we als maatschappij voor staan, zijn zo complex geworden dat ieder vraagstuk meerdere partijen nodig heeft om draagvlak en verandering te realiseren. Het idee achter Alkemio is om een open source platform te bouwen waar mensen en organisaties samen aan deze uitdagingen (challenges) kunnen werken. De uitdagingen staan centraal, waarbij we onze innovatiekracht bundelen.”

Het platform

Het platform is ingericht op basis van challenges die worden gehost door een organisatie. Digicampus is launching partner en één van de organisaties die via het platform aan meerdere challenges op het gebied van publieke dienstverlening werkt.

Het mooie aan dit platform is dat het ons gaat helpen om inzicht en overzicht te creëren binnen het innovatielandschap. Ook maakt het inzichtelijk welke stakeholders aan verschillende challenges werken en wat belangrijke thema’s zijn. Voor welke innovaties en oplossingen is draagvlak op de lange termijn en op welke thema’s moet Digicampus nieuwe initiatieven starten.

• Giulietta Marani, Programmadirecteur Digicampus

Giulietta vervolgt: “Daarnaast gebruiken we de gesprekken die op het platform ontstaan om in kaart te brengen welke drempels er binnen innovatie-trajecten worden ervaren. Wat zijn de redenen waarom iets niet lukt? En hoe kunnen we dit gezamenlijk oplossen?”

Samen bouwen

“Niet het wiel opnieuw uitvinden maar samen bouwen en het werk van anderen benutten. We wilden graag een ‘public good’ maken en daarom is er voor ons nooit enige twijfel geweest om het platform niet volgens de principes van open source te bouwen” vertelt Neil. Hij vervolgt: “We wilden graag samen met anderen een platform bouwen waar je op kunt doorbouwen. Alle code staat op GitHub en we hebben gekozen voor de EU-PL licentie. Daar is een duidelijke reden voor: we willen niet alleen een sterk platform bouwen maar ook een sterke community. De community is voor een open source project erg belangrijk. Om het platform op de lange termijn levensvatbaar te houden, hebben we mensen en organisaties nodig die geloven in de visie van een open public good platform.”

En daar kruisen onze wegen. Bij Digicampus werken we volgens de principes van open source. Alle (wetenschappelijke) kennis, ervaringen en producten die wij bouwen geven we terug aan de samenleving. Daarnaast werken we graag met partijen samen. Waarom zelf bouwen als er al een mooi product beschikbaar is?

• Flori Spoelstra, portfoliomanager Digicampus

Flori vervolgt: “Op Alkemio willen we als eerste inzichtelijk maken wat er allemaal gebeurt op het gebied van publieke dienstverlening. We zijn gestart met vier challenges waarop veel activiteit plaatsvindt: 1) Samen met inwoners de toekomst van Nederland vormgeven met behulp van digital twins, 2) Mensen meer regie over hun eigen data geven met digitale wallets, en 3) Op verantwoorde wijze datagedreven diensten ontwikkelen met behulp van privacy preserving technologies, 4) Overheidsdienstverlening via nieuwe kanalen aanbieden (chat- en spraaktechnologie). Op de eerste drie challenges zijn we met partners inmiddels communities aan het vormen. Op de challenge chat- en spraaktechnologie monitoren we voorlopig de ontwikkelingen op zoek naar samenwerkingskansen. Zo zien we bijvoorbeeld dat veel partijen binnen ons netwerk bezig zijn met het ontwikkelen van chatbots. De vraag die nu op begint te komen is; wat is ervoor nodig om de chatbots die nu worden ontwikkeld interoperabel te maken, zodat er niet allemaal losse loketten ontstaan? Als we zien dat de behoefte aan samenwerking op zo’n vraagstuk groeit gaan we partijen helpen dit op te starten.

Participeren op het platform

Inwoners, overheden, bedrijven, kennisinstellingen, iedereen kan op het platform participeren en een account aanmaken. Het grote verschil t.o.v. andere platformen is dat de uitdaging centraal staat: definiëren waar we nu zijn en waar we heen willen, daar omheen een community bouwen en dan samen werken aan oplossingen. Missie gedreven, op verschillende schalen.

Er zijn eigenlijk twee versies van ons platform beschikbaar: een volledig open source versie en een hosted versie van het platform dat wij de ‘open innovatie hub’ noemen. Beide worden beschikbaar gesteld vanuit een onafhankelijk niet-winstgevende Stichting. Met de ‘open innovatie hub’ willen we versnippering in het innovatielandschap tegen gaan, zodat het makkelijker wordt om interessante of vergelijkbare uitdagingen en talenten te vinden. Voor het hosten van een challenge wordt aan organisaties om een minimale vergoeding gevraagd. Alle vergoedingen gaan naar het product en de diensten. Er zijn geen aandeelhouders. Tech voor good.

• Neil Smyth, co-founder van Alkemio

Doorbouwen

Op de verjaardag van Digicampus is een public preview versie van het platform gelanceerd. Neil vertelt: ”Met een gedreven team hebben we hard aan het platform gewerkt. Het fundament is gebouwd en samen met onze gebruikers willen we het platform nu doorontwikkelen en verder uitbouwen. Door het platform nu al online te zetten, hopen we dat meer organisaties challenges op ons platform gaan starten. Zo kunnen we de versnippering binnen het innovatielandschap tegengaan en ons verenigen op de uitdagingen van de toekomst.”

Wil je meer weten of participeren op het platform Alkemio. Maak dan een account aan of neem contact op met Neil Smyth of Flori Spoelstra