Nederlandse samenvatting van de Master thesis: Machine learning with care, introducing a machine learning project method.

Artificial Intelligence (AI) is één van die buzzwoorden die we overal tegenkomen. Maar is het nog een buzzwoord? Of kunnen we met AI écht beter data analyseren, voorspellen en processen automatiseren? En hoe komen we achter de potentie van AI? Deze vragen worden beantwoord in de afstudeerscriptie: Machine learning with care, introducing a machine learning project method, geschreven door Steven Hoozemans. Steven is een van de Master studenten die in 2020 binnen de Digicampus is afgestudeerd. In zijn scriptie zoomt hij in op een deelverzameling van AI technieken die we als Machine Learning kennen.

Hoofdvraag:

Hoe kunnen technische, organisatorische en ethische aspecten gecombineerd worden tot een methode die verschillende stakeholders ondersteunt bij het systematisch opzetten van machine learning-projecten.

Experimenten

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn experimenten met gestructureerde (XBRL) data in het Standard Business Reporting domein opgezet. Het eindresultaat is een getoetste methode (stappenplan) om actoren te helpen bij het systematisch opzetten van machine learning-projecten. Deze methode bevat een algoritmeselectiemethodiek en is gericht op de toepassing van machine learning op basis van gestructureerde data die snel en makkelijk te verwerken is voor algoritmen. Langs deze methode kunnen stakeholders nauwkeuriger bepalen of het voorgestelde machine learning-project waarde kan creëren binnen de eigen organisatie.

Niet nauwkeurig en betrouwbaar genoeg

Dit onderzoek demonstreert de potentie van machine learning. De experimenten laten zien dat de voorwaarden (o.a. de grootte van de open datasets) om machine learning in de praktijk toe te passen nog niet optimaal zijn. Machine learning technieken werken en leren snel, maar zijn (nog) niet nauwkeurig en betrouwbaar genoeg. De ontworpen methode is behulpzaam gebleken bij het realiseren van een machine learning-project met bruikbare resultaten. De methode en aanvullende tools staan in de AI Workbench.

Download de Master theses: Machine learning with care, introducing a machine learning project method