Op vrijdag 16 oktober organiseerde Burgerspraak, haar eerste online evenement ‘Participraat’. Na bijna drie maanden rustig oriënteren, werd de opgehaalde kennis getoetst aan een digitale ronde tafel. In deze blog deelt het team van Burgerspraak de belangrijkste resultaten. De uitkomsten van de sessies waren unaniem: “Laten we samen aan de tekentafel gaan zitten” en geef elkaar voorbeelden die we als handvatten kunnen gebruiken. Niet denken maar doen!”

Het online evenement Participraat werd door het team van Burgerspraak georganiseerd met als doel: het vaststellen van randvoorwaarden die nodig zijn om inwoners bij beleidsvorming te kunnen betrekken. De deelnemers konden zich inschrijven voor de thema’s: zorg, klimaat of smart society. We kozen voor meerdere thema’s, omdat we wilden onderzoeken of er verschillen zaten tussen de uitkomsten. Dit bleek niet het geval. Wat in de praktijk nog lastig blijkt, is kennisdeling (worst of best practices) en experimenteren. De wil is er, maar de uitvoering is vaak nog lastig.

De belangrijkste uitkomsten:

Zorg

“Iedereen is waardevol om iets bij te dragen, wat maakt dat er een afgewogen besluit of mening komt.” “Experts zijn nodig om te helpen met de context en de kaders”. En er moet ook ruimte zijn voor geïnteresseerden om gedurende het hele beleidsproces aangesloten te zijn. Afsluitend werd de vergelijking met softwarepakketten gemaakt. Geen enkel softwarepakket komt uit zonder bugs. Dat geeft ook niet, want bugs kun je samen gladstrijken. Nieuw beleid kan op deze manier ook worden verbeterd. Geef inwoners de mogelijkheid om telkens bij te sturen. Kies een interactiemodel en pas deze toe.

Klimaat

“Het is het recht van de burger om een mening te geven”. “Experts denken vaak in technische problemen, terwijl de oplossing vaak sociaal kan zijn”. Een technisch en lastig onderwerp (zoals klimaat) moet persoonlijk gemaakt worden. Vooral communicatie vanuit ambtenaren naar de burgers toe is belangrijk. Deze moet helder zijn! Waar gaan we het over hebben: “Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht”. Het is aan de overheid om “een faciliterende rol aan te nemen” en “de juiste partijen bij elkaar te brengen”.

Smart society

“Wat waarderen burgers en wat willen ze terugzien?”. In deze sessie werd aangegeven dat de input van burgers al vooraf moet worden meegenomen. Als dit niet gebeurt, dan ontstaat er beleid wat niet aansluit op de realiteit. Het is waardevol om “technische metingen te ondersteunen met ervaringen”. Een valkuil is dat een smart society ervoor kan zorgen dat je voorbijgaat aan participatie van bewoners. Alles wordt immers al gemeten vóór jou.

Hoe gaan we verder?

Hoe gaan we nu verder met deze input? We hebben ervaren dat het makkelijk is om mensen met affiniteit voor burgerparticipatie rondom beleidsvorming aan tafel te krijgen. Veel mensen zijn welwillend en willen graag meedenken. Maar we zijn met elkaar ook nog zoekende. Onderlinge communicatie en interactie is nodig om van elkaar te leren, te experimenteren en voorbeelden te delen. Er ontbreekt nu nog een manier om elkaar te vinden en om van elkaar te leren. We moeten een manier vinden, zodat we de volgende stap kunnen zetten in de ontwikkeling van burgerparticipatie bij beleidsvorming. Beleidsvorming moet draaien om samenwerking, co-creatie, kennisdeling, ontwerpen en transparantie. Want beleid maak je samen!

Wijze les voor Burgerspraak

En de les die wij hebben geleerd? Tijdens de vragenronde werd aan ons de vraag gesteld: “Hebben jullie nu, in jullie ogen, op de juiste manier gebruik gemaakt van burgerparticipatie?” Een lastige vraag en de reacties binnen het team zijn verschillend. De interactie met de deelnemers was goed, maar hadden we de deelnemers niet alleen om input moeten vragen? We hadden de deelnemers ook kunnen betrekken door naar hun behoeftes te vragen en samen de agenda op te stellen. Een wijze les, die we bij een volgende sessie gaan toepassen.

Wil je meer weten over het project Burgerspraak? Volgens ons op LinkedIn.