Digicampus gaat een nieuwe fase in. Afgelopen jaar hebben we binnen drie missiegebieden diepere inzichten kunnen ontwikkelen in drempels voor innovatie en het vergroten van kansrijke samenwerkingen. In 2021 bieden we richting en verbinding op de innovatieagenda van de overheid, werken we aan projecten die de missies overstijgen, blijven we innovaties begeleiden, zetten we in op nog meer kennisontwikkeling en gaan we onze organisatievorm bestendigen. In deze blog vertellen Nitesh, Giulietta, Flori en Dirk over de plannen voor het komende jaar.

Hoe verbinden we publieke diensten met vertrouwensdiensten? Hoe transformeren we op een verantwoorde manier van reactieve diensten naar proactieve diensten? Wat zijn levensvatbare architecturen voor SSI en hoe komen we daar? Zomaar een paar complexe vraagstukken die in de mailbox van Nitesh Bharosa, hoofd Onderzoek en valorisatie Digicampus, zitten.

Dit jaar is goed begonnen met een mailbox vol met heel complexe vragen. Het laat zien dat de digitale transformatie hard gaat en dat diverse partijen de toegevoegde waarde van Digicampus als quadrupel helix innovatiehub herkennen. Het zijn ook vragen waar nog niemand een antwoord op heeft. Dat is ook niet zo gek want het zijn nieuwe ontwikkelingen. Om de problemen die aan deze vragen ten grondslag liggen bloot te leggen, en om bij te kunnen dragen aan oplossingen, is wetenschappelijk onderzoek nodig.

Medewerker van de Digicampus • Nitesh Bharosa, hoofd onderzoek en valorisatie

Nitesh vervolgt: “Samen vraagstukken analyseren, kennis ontwikkelen en deze teruggeven aan de samenleving, dat is wat we dit jaar gaan doen. Een belangrijke manier om hieraan invulling te geven is via de leerstoel GovTech & Innovation in Digital Government Ecosystems die binnenkort gelanceerd wordt. Daarin zullen we samenwerken met verschillende universiteiten, hogescholen, maar ook overheidsorganisaties en marktpartijen.”

Richten en verbinden van innovaties

Giulietta Marani, programmadirecteur Digicampus: “Ik geloof dat optimale publieke dienstverlening het beste tot stand komt door samenwerking tussen wetenschap, overheid, markt en samenleving.  Als programmadirecteur sta ik aan de lat om die samenwerking – die onder andere via de leerstoel tot stand wordt gebracht – zoveel mogelijk te faciliteren, partijen te binden en te inspireren, maar vooral om Digicampus een sterke maar flexibele organisatie te maken.”

Op veel plekken zijn mensen aan de slag om de publieke dienstverlening te innoveren. In 2021 zetten we nog meer in op het verbinden van partijen en initiatieven. We bieden inzicht en overzicht en organiseren Quadrupel Helix Demodagen. Ook de innovatieagenda van Digicampus bepalen we samen met anderen. Dit doen we door een Innovatieberaad in te stellen met vertegenwoordigers van overheid, markt, wetenschap en samenleving. Het innovatieberaad bepaalt de inhoud van de “Unicorn” projecten.

Medewerker van de Digicampus • Giulietta Marani, programmadirecteur Digicampus

Focus met unicorn projecten

Flori Spoelstra, projectleider Unicorn projecten: “Ik zal dit jaar deze “Unicorn” projecten binnen Digicampus coördineren. Centraal in deze projecten staan: visievorming, validatie en het creëren van randvoorwaarden.

Binnen het eerste project gaan we een demo-omgeving maken (werktitel: mijn leven) waarin partijen samen kunnen laten zien hoe de overheid burgers en bedrijven kan ondersteunen als we de dienstverlening veel meer rondom behoeftes van mensen organiseren. Het gaat om visieontwikkeling op hoe burgers en bedrijven in de toekomst met de overheid interacteren, in beeld brengen welke componenten hiervoor al ontwikkeld zijn, wat er nog meer nodig is en wie dat zou moeten oppakken. Ondersteund met onderzoek (waaronder gebruikersonderzoek) naar onderliggende concepten als SSI, proactieve diensten en consent.”

Vervolgens valideren we in het YES!Delft validatielab dit soort govtech en toetsen daarmee de maatschappelijke meerwaarde. We starten met de concepten die voort zijn gekomen uit Odyssey Momentum op gebied van SSI en gegevensdeling. De derde stap is randvoorwaarden creëren voor deze vertrouwde publiek-private datadeling. Ook hier is een unicorn project op gedefinieerd.

Flori - Medewerker van de Digicampus• Flori Spoelstra, projectleider ”Unicorn” projecten

Begeleiden van innovatie

Giulietta: “In deze unicorn projecten ontwerpen en valideren we de digitale publieke dienstverlening van de toekomst, samen met anderen. In 2021 blijven we deze samenwerking begeleiden met innovatiemethoden, zoals user driven prototyping en dilemma design. Ook zullen we onze werkwijzen en methoden zo aanbieden, dat iedereen deze kan toepassen. Daarnaast creëren we een samenwerkingsinfrastructuur door bestaande platforms zoals CherryTwist te gebruiken. Dit biedt ons de mogelijkheid om vanaf het begin behoeften uit ons netwerk in te brengen, mee te bouwen en vervolgens te vergelijken en verbinden met andere initiatieven.”

Afspraken om vrij te kunnen innoveren

Dirk van Roode, aangesloten vanuit NLDigital vertelt: “Het werkelijk open met elkaar ontwikkelen en kennis uitwisselen tussen markt, wetenschap en overheid blijft een pad met uitdagingen.”

Digicampus werkt naast methoden en infrastructuur aan samenwerkingsafspraken en voorwaarden die het mogelijk maken om echt vrij met elkaar te kunnen innoveren. Bedrijven die maatschappelijk betrokken zijn, geloven in overvloed in plaats van schaarste, worden uitgenodigd om met ons kennis te delen ten behoeve van onze unicorn projecten. Dit kan bijvoorbeeld via Quadrupel Helix Demodagen of de Future gov tafels die we gaan organiseren.

Medewerken van Digicampus• Dirk van Roode, Aangesloten vanuit NLDigtal

Bouw jij mee aan de digitale publieke dienstverlening van de toekomst? Wil je meer weten over de Digicampus of met ons samenwerken? Neem dan contact op met ons team via info@digicampus.tech  

Afbeelding waarop het Digicampus jaarplan staat afgebeeld