In de wereld van innovatie en technologische vooruitgang is het cruciaal om gestructureerd en doelgericht te werk te gaan. Het Europese project GovTech4all fungeert als een incubator, waar ideeën groeien van concept naar werkende oplossingen die daadwerkelijk impact hebben op de maatschappij. Maar hoe navigeert een innovatieteam naar dit doel en welke stappen zijn essentieel op deze reis?

Idee naar Werkende Oplossing: Het Groeimodel

Een van de kernvragen die elk innovatieteam moet beantwoorden, is: hoe transformeer je een idee tot een werkende oplossing? Het begint met een duidelijk doel. Het GovTech4all-programma erkent dat om te weten waar je naartoe wilt, je moet begrijpen waar je staat. Dit uitgangspunt is essentieel bij het navigeren door de complexiteit van het innovatieproces.

De routekaart naar het uiteindelijke doel, de oplossing van de maatschappelijke opgave, bepaalt de stappen die moeten worden genomen. Dit doel omvat niet alleen technologische innovatie, maar ook het maatschappelijk veld. De burger, die de uiteindelijke oplossing zal gebruiken, moet betrokken zijn, maar ook publieke en private organisaties die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de publieke dienst.

Innovatieve techniek is slechts een facet van het leveren van publieke diensten. Het gaat verder dan het ontwikkelen van geavanceerde oplossingen; het omvat het begrijpen van het maatschappelijk landschap en het betrekken van diverse belanghebbenden. Het GovTech4all-project herkent de complexiteit van deze taak en begrijpt dat er vele obstakels te overwinnen zijn. Hoe pak je dit complexe vraagstuk aan? GovTech4all introduceert het volwassenheidsmodel als een krachtig instrument voor innovatieteams.

De Govtech Maturity Level Assessment: Een Geïntegreerde Benadering

Het volwassenheidsmodel is een geïntegreerde benadering die alle aspecten omvat die nodig zijn om maatschappelijke impact te realiseren en tot een geaccepteerde en werkende oplossing te komen. Dit model omvat groeimodellen voor drie cruciale aspecten: techniek, maatschappij en organisaties die verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de publieke dienst.

1. Techniek:

Het technologische aspect van het volwassenheidsmodel richt zich op de ontwikkeling van de oplossing zelf. Het begint met de vraag: Hoe ver gevorderd is de technologie die we willen implementeren: het technical readiness level? Het model biedt een gestructureerd groeipad, waardoor teams inzicht krijgen in hun huidige stand en de volgende stappen die ze kunnen nemen.

2. Maatschappij:

Het maatschappelijke aspect erkent het belang van het betrekken van de eindgebruiker, de burger en andere belanghebbenden. Het stelt vragen zoals: wat moet er gebeuren opdat de burger de oplossing kan en wil gaan gebruiken (societal readiness level)? Het volwassenheidsmodel biedt een leidraad om de maatschappelijke acceptatie te vergroten, waarbij het begrip van het sociale landschap wordt geïntegreerd in de ontwikkelingsfase.

3. Organisaties:

De organisatorische dimensie kijkt naar de publieke en private entiteiten die betrokken zijn bij het leveren van de publieke dienst. Het volwassenheidsmodel biedt een gestructureerd groeipad om samenwerking en coördinatie tussen deze organisaties te bevorderen, waardoor obstakels worden overwonnen en de doelstellingen van GovTech4all worden bereikt.

Navigeren met de Govtech Maturity Level Assessment

De Govtech Maturity Level Assessment  is een praktische hulpmiddel in de vorm van een vragenlijst die inzicht biedt in waar een team staat in de ontwikkeling van hun oplossing. Dit inzicht helpt om te bepalen welke vervolgstappen genomen kunnen worden, welke barriers bekend zijn en welke hulpmiddelen daarbij kunnen worden ingezet. Het beantwoorden van deze vragen leidt dus niet alleen tot een dieper begrip van de huidige situatie, maar fungeert ook als een routekaart voor verdere ontwikkeling. Het stelt innovatieteams in staat om gerichte stappen te zetten, obstakels te identificeren en te overwinnen, en uiteindelijk een maatschappelijk impactvolle oplossing te realiseren.

Een Gestructureerde Reis naar het oplossen van societal challenges

GovTech4all heeft niet alleen een ambitieus doel gesteld, maar ook een doordachte benadering geïntroduceerd om dit doel te bereiken. Het volwassenheidsmodel en de bijbehorende vragenlijst bieden innovatieteams concrete instrumenten om hun reis naar een werkende oplossing te structureren en te verbeteren.

Door te erkennen dat het leveren van publieke diensten meer is dan alleen technologie, legt GovTech4all de nadruk op de integrale benadering van techniek, maatschappij en organisaties. Met deze geïntegreerde aanpak hebben innovatieteams de mogelijkheid om obstakels te overwinnen, betere oplossingen te creëren en uiteindelijk de gewenste maatschappelijke impact te realiseren. GovTech4all biedt niet alleen een incubator voor ideeën, maar ook een kompas om te navigeren naar een toekomst van innovatieve en effectieve publieke dienstverlening.

Dit blog is eerder verschenen op Join-up: https://joinup.ec.europa.eu/collection/govtechconnect/news/navigating-govtech-maturity-level-assessment